Bộ GD&ĐT cho phép các trường đại học liên kết đào tạo với nước ngoài bằng hình thức trực tuyến

Thông tư số 38/2020/TT-BGDĐT của bộ GD&ĐT mới ban hành gần đâ đã chính thức cho phép các trường liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo bộ GD&ĐT, bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã gây gián đoạn nghiêm trọng tới công tác tổ chức dạy - học vừa qua cũng đặt hệ thống giáo dục đại học trước thách thức phải nhanh chóng đa dạng hóa hình thức, phương thức tổ chức đào tạo trong các cơ sở đào tạo.

Với sự phát triển như vũ bão của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong xu thế thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ, đào tạo trực tuyến sẽ là hình thức đào tạo của tương lai.

Chính vì vậy, bộ GD&ĐT ban hành thông tư gồm 11 điều quy định đối tượng, phạm vi áp dụng, các yêu cầu điều kiện tổ chức liên kết đào tạo và bảo đảm chất lượng trong liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức online và blended.

Theo thông tư, hình thức liên kết đào tạo trực tuyến là khi thực hiện chương trình liên kết có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến từ 50% trở lên trong tổng thời lượng giảng dạy của chương trình. Hình thức liên kết đào tạo kết hợp là khi thực hiện chương trình liên kết có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến dưới 50% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

Thông tư cho phép các cơ sở đào tạo thực hiện liên kết theo hình thức kết hợp với thời lượng được giảng dạy trực tuyến không quá 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình đào tạo.

Ở trình độ đại học, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước có thể liên kết theo hình thức trực tuyến.

Đối với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, hiện tại các cơ sở đào tạo được thực hiện liên kết theo hình thức kết hợp với thời lượng giảng dạy trực tuyến tối đa 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

Thông tư cũng yêu cầu cơ sở đào tạo trong và ngoài nước phải có kinh nghiệm trong việc triển khai đào tạo theo hình thức trực tuyến và kết hợp.

Chương trình liên kết đào tạo được triển khai theo hình thức trực tuyến phải ở cùng ngành hoặc ngành gần dự định liên kết đào tạo. Ngành này phải có tối thiểu 1 khóa sinh viên đã tốt nghiệp.

Đối với chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ, chương trình giảng dạy trực tuyến hoặc kết hợp phải đạt từ 20% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình trở lên.

Theo vụ Giáo dục Đại học, để bảo đảm tính pháp lý và giá trị của văn bằng, Thông tư quy định chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục ĐH nước ngoài đang thực hiện tại trụ sở chính phải được kiểm định chất lượng giáo dục và văn bằng được cơ quan quản lý có thẩm quyền về giáo dục của nước đó công nhận.

Ngoài ra, Thông tư quy định cơ sở đào tạo sẽ phải bồi hoàn học phí cho người học nếu cơ sở giáo dục Đại học vi phạm quy định dẫn đến người học không được cấp bằng hoặc văn bằng được cấp không được công nhận ở nước nơi cơ sở giáo dục Đại học nước ngoài đặt trụ sở chính.