Bộ GD&ĐT đồng ý tài liệu điều chỉnh nội dung trong SGK Tiếng Việt 1 Cánh diều

Admin
Trên cơ sở đề xuất của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM, bộ GD&ĐT chính thức phê duyệt và công bố nội dụng điều chỉnh "sạn" trong SGK Tiếng Việt 1 Cánh diều.

Theo đó, bộ GD&ĐT mới có văn bản gửi Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM. Văn bản nêu rõ, sau chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn Tiếng Việt 1 (Hội đồng thẩm định) đã rà soát tổng thể nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt 1 - bộ Cánh diều, xem xét phản ánh của dư luận, tổ chức đối thoại với tác giả và nhà xuất bản để thống nhất nội dung cần điều chỉnh, bổ sung, tổ chức thẩm định bản mẫu.

Căn cứ hồ sơ đề nghị thẩm định của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM và báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, bộ GD&ĐT cho phép nhà xuất bản được điều chỉnh nội dung ngữ liệu sách theo bản mẫu "Tài liệu điều chỉnh ngữ liệu sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều".

Bộ cũng yêu cầu Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM cung cấp tài liệu thay đổi đến cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh tiểu học đang sử dụng sách giáo khoa môn Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều đảm bảo kịp thời, thuận tiện cho người sử dụng.

So với tài liệu nhà xuất bản đăng tải để xin ý kiến ngày 14/11, tài liệu được bộ phê duyệt có một số điểm khác. Cụ thể, về ngữ liệu bài đọc, có 12 "bài đọc thay thế" cho 12 bài bị cho là không phù hợp trong sách giáo khoa. Phần điều chỉnh từ ngữ, 14 trang sách có từ được điều chỉnh.

Bảng điều chỉnh nội dung trong SGK Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều.

Tào Đạt