Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Bộ GD&ĐT dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo được xác định phù hợp với năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo theo quy định.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

bo gd dt lay y kien ve chi tieu tuyen sinh dai hoc thac si tien si dspl

Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo được xác định phù hợp với năng lực đào tạo. Ảnh minh họa

Thông tư này quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, bao gồm cả các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài có chung các điều kiện bảo đảm chất lượng.

Dự thảo nêu rõ, chỉ tiêu tuyển sinh đại học xác định theo từng ngành, nhóm ngành và phải bảo đảm quy mô đào tạo không vượt quá năng lực đào tạo của lĩnh vực đào tạo tương ứng. Chỉ tiêu tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ; chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên xác định theo từng ngành đào tạo, bảo đảm quy mô đào tạo không vượt quá năng lực đào tạo của ngành đào tạo đó.

Chỉ tiêu tuyển sinh được xác định trên cơ sở năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo, nhu cầu sử dụng nhân lực, tỉ lệ sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp (đối với đào tạo chính quy trình độ cao đẳng, đại học), kết quả kiểm định cơ sở giáo dục và kết quả tuyển sinh của năm tuyển sinh trước liền kề với năm xác định chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh của cơ sở đào tạo.

Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, Bộ GD&ĐT xác định và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh theo từng ngành đào tạo ở trình độ cao đẳng, trình độ đại học hình thức chính quy trên cơ sở năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo, nhu cầu sử dụng của các địa phương và cả nước.

Theo dự thảo này, trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh do Bộ GD&ĐT thông báo, cơ sở đào tạo rà soát, đề xuất báo cáo Bộ xem xét, quyết định theo nguyên tắc nằm trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên của cơ sở đào tạo được thông báo và chỉ tiêu điều chỉnh của từng ngành không quá 30% so với chỉ tiêu đã thông báo cho ngành đào tạo đó.

Với chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng, đại học theo hình thức vừa làm vừa học và chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ tiến sĩ của các ngành đào tạo giáo viên, cơ sở đào tạo tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về giảng viên trong xác định năng lực đào tạo. Cụ thể, mỗi giảng viên của cơ sở đào tạo được xếp vào một hoặc nhiều ngành đào tạo ở trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đảm bảo phù hợp về chuyên môn với học phần/ môn học mà giảng viên đó tham gia giảng dạy trong chương trình đào tạo của ngành đào tạo đó;

Việc sắp xếp đội ngũ giảng viên phải đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng để tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (bao gồm giảng viên toàn thời gian và giảng viên thỉnh giảng), đáp ứng yêu cầu đội ngũ giảng viên theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo của trình độ đào tạo, lĩnh vực, nhóm ngành và ngành đào tạo.

Trường hợp một giảng viên được sắp xếp vào nhiều ngành đào tạo thì cơ sở đào tạo phải xác định cụ thể tỷ trọng tham gia của giảng viên đó đối với từng ngành nhưng đảm bảo tổng tỷ trọng của mỗi giảng viên không vượt quá 100%.

Số giảng viên thỉnh giảng quy đổi được tính tối đa bằng 10% tổng số giảng viên toàn thời gian quy đổi của cơ sở đào tạo xác định theo lĩnh vực đào tạo. Riêng các ngành đào tạo đặc thù thuộc lĩnh vực Nghệ thuật và các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học, số giảng viên thỉnh giảng quy đổi được tính tối đa bằng 40% số giảng viên toàn thời gian quy đổi của cơ sở đào tạo xác định theo lĩnh vực đào tạo.

Bạch Hiền (t/h)