Bộ Tài chính giảm hàng loạt phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp vận tải

Ngọc Bảo
Nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn sau đại dịch, Bộ tài chính đã tiếp tục triển khai gói tài khóa hỗ trợ phí, lệ phí.

Ngày 29/9, nhằm góp phần hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vận tải trước những khó khăn do Covid-19 cũng như biến động của giá nhiên liệu trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí.

Theo đó, Thông tư này quy định giảm từ 20 - 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải.

Cụ thể, quy định giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển hoạt động hàng hải nội địa.

Bên cạnh đó, Thông tư áp dụng giảm 20% mức thu đối với 7/10 nội dung thu phí trong 2 khoản phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay.

Đồng thời, thực hiện chủ trương giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Ngoài ra, giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa và lệ phí ra, vào cảng bến thủy nội địa.

Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2022. Theo ước tính, việc giảm phí, lệ phí trên sẽ làm giảm thu Ngân sách nhà nước khoảng 55 tỷ đồng.

Chính sách - Bộ Tài chính giảm hàng loạt phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp vận tải Bộ Tài chính ra Thông tư giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí hoạt động kinh doanh vận tải.

Như vậy, Bộ Tài chính đã liên tục rà soát để tiếp tục giảm các khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn sau đại dịch. Dù ảnh hưởng tới nguồn thu ngân sách, nhưng Bộ Tài chính vẫn kiên định theo đúng mục tiêu đã đề ra, đó là tiếp tục triển khai các gói tài khóa hỗ trợ nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, việc giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí hỗ trợ cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo Thông tư số 120 trong 8 tháng qua đã lên tới khoảng 900 tỷ đồng.

Trước đó, nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm 2021 Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 120 nhằm quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí.

Theo đó, giảm 30% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe tập lái, xe sát hạch; tiếp tục giảm 30% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, giảm 10% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tài hàng hóa; giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. Thời gian giảm phí đã được áp dụng kể từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022.