13:50 03/04/2024

Từ ngày 01/7/2024, việc cấp thẻ Căn cước mẫu mới theo quy định của Luật Căn cước đã chính thức được triển khai. Tuy nhiên, việc sử dụng thẻ này cũng đi kèm với nhiều quy định và hạn chế, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt.