Sức khỏe

18 trường hợp tử vong, Bộ Y tế chỉ đạo chống dịch sốt xuất huyết

Hiện đang là thời điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số mắc hàng tuần có xu hướng gia tăng, đặc biệt tại Hà Nội và một số tỉnh khu vực miền Nam.