Sức khỏe

Tp. Hồ Chí Minh dồn lực chăm sóc F0 cách ly tại nhà, hạn chế tử vong

Bên cạnh việc chăm sóc, điều trị cho các F0 tại các bệnh viện, Tp. Hồ Chí Minh còn tập trung chăm sóc F0 cách ly tại nhà, hạn chế tử vong xuống mức thấp nhất.