Sức khỏe

COVID-19 có thể làm thay đổi cấu trúc vật lý của não

Ngay cả ở thể nhẹ, COVID-19 cũng có thể gây mất chất xám lâu dài ở một số vùng nhất định của não.