Thông tin doanh nghiệp

4 lời khuyên hữu ích dành cho dân freelancer

Những lời khuyên thiết thực ở ngay bên dưới sẽ giảm tải áp lực cho các freelancer khi bắt đầu hành trình làm việc “tự do - tự lo”.