Chi phí lãi vay phình to, Kinh Bắc (KBC) thua lỗ gần 60 tỷ trong quý III

Vũ Hạnh
Kết thúc quý III, Kinh Bắc (KBC) chịu lỗ sau thuế gần 60 tỷ đồng trong khi doanh thu thuần vẫn tăng trưởng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là do chi phí lãi vay "đội" lên gần 180 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần.
photo1635160982744-1635160982858321646401-1635208872.jpg

Chi phí lãi vay phình to, Kinh Bắc (KBC) thua lỗ gần 60 tỷ trong quý III

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, KBC ghi nhận doanh thu thuần tăng trưởng 60% so với cùng kỳ lên 325 tỷ đồng.

Mức tăng của giá vốn cao hơn khiến biên lãi gộp giảm từ 57% còn 49%. Lợi nhuận gộp lúc này đạt 159 tỷ đồng, tăng 38% cùng kỳ.

Doanh thu tài chính quý III đạt 37 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ. Dù vậy, chi phí tài chính quý này tăng đột biến từ 75 tỷ đồng lên 178 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 137%, chủ yếu là lãi vay.

Khấu trừ thêm các chi phí vận hành tăng không đáng kể, KBC chịu lỗ sau thuế gần 60 tỷ đồng trong quý III, trong khi cùng kỳ lỗ 8,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, nhờ giai đoạn bán niên khởi sắc, KBC vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng tốt với doanh thu thuần đạt 3.076 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 733 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,3 lần và 7,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, do đặt kế hoạch kinh doanh khá cao, KBC mới chỉ hoàn thành 48% chỉ tiêu doanh thu và 36% chỉ tiêu lợi nhuận trong khi chỉ còn 1 quý nữa là kết thúc năm.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của KBC đạt gần 30.200 tỷ đồng, tăng gần 27% so với hồi đầu năm. Doanh nghiệp tăng dự trữ tiền và tương đương tiền gấp 3,5 lần lên 3.700 tỷ đồng, đồng thời các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng gấp rưỡi, đạt gần 9.700 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho ở mức 11.514 tỷ đồng, đi ngang sau 9 tháng đầu năm.

Nợ phải trả chiếm 14.950 tỷ đồng trong nguồn vốn. Trong kỳ, dư nợ vay của KBC đạt 7.375 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn. Đồng thời, khoản vốn khác của chủ sở hữu cũng tăng thêm 2.685 tỷ so với đầu năm

Mới đây, KBC đã phát hành thành công 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán 34.096 đồng/cổ phiếu. Trong đó, 88 triệu cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư trong nước và 12 triệu cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, nhóm Dragon Capital mua vào 12 triệu đơn vị, tổ chức trong nước là Quản lý quỹ đầu tư SGI mua vào 15 triệu cổ phần, còn lại là 5 nhà đầu tư cá nhân tham gia đợt chào bán trên.

Ngọc Ánh - vietnamfinance.vn