kinh bắc

 1. Doanh nghiệp do bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh- con gái của ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch, vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu KBC của Kinh Bắc.
  Bạch Hiền - 14:51 06/10/2022 - 12 lượt xem - 0 trả lời - trong: Đời sống
 2. Kinh Bắc dự tính trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2022 ở mức 9.800 tỷ đồng cùng lãi ròng 4.500 tỷ đồng.
  Vũ Hạnh - 10:16 24/01/2022 - 9 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 3. Kinh Bắc vừa nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 200 ha đất công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên.
  Vũ Hạnh - 19:30 24/12/2021 - 10 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 4. Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (MCK: KBC) thông qua việc vay vốn 200 tỷ đồng từ công ty con.
  Vũ Hạnh - 19:52 10/11/2021 - 4 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 5. Kết thúc quý III, Kinh Bắc (KBC) chịu lỗ sau thuế gần 60 tỷ đồng trong khi doanh thu thuần vẫn tăng trưởng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là do chi phí lãi vay "đội" lên gần 180 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần.
  Vũ Hạnh - 08:59 26/10/2021 - 10 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 6. Phía Kinh Bắc cho biết, mục đích huy động 1.000 tỷ qua kênh trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nguồn vốn.
  Vũ Hạnh - 14:46 07/09/2021 - 15 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 7. Kinh Bắc dự kiến tăng vốn cho Công ty Đô thị Tràng Cát 1.500-3.000 tỷ đồng từ nay đến đầu năm sau, tùy thuộc vào khả năng thu xếp vốn của công ty mẹ.
  Vũ Hạnh - 07:46 18/08/2021 - 1 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 8. Kết quả kinh doanh tăng bằng lần nhưng gánh nặng tài chính của TCT Kinh Bắc do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch cũng là điều mà các cổ đông KBC có thể lưu ý.
  Vũ Hạnh - 14:46 14/08/2021 - 12 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 9. Mặc dù lãi bán niên đạt 785 tỷ đồng, tăng gấp hơn 7 lần cùng kỳ nhưng trong nửa đầu năm 2021, dòng tiền kinh doanh chính của Kinh Bắc vẫn tiếp tục âm 90 tỷ đồng.
  Vũ Hạnh - 02:43 11/08/2021 - 9 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng
 10. Kinh Bắc lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 28.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động được 2.800 tỷ đồng.
  Vũ Hạnh - 14:44 18/07/2021 - 3 lượt xem - 0 trả lời - trong: Phụ nữ và Tiêu dùng