Cổ phiếu HBC tăng kịch trần sau khi thoát diện hạn chế

HoSE quyết định chuyển cổ phiếu HBC từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát và được giao dịch toàn thời gian kể từ ngày 19/1/2024.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) mới đây đã có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu HBC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình.

Theo đó, HoSE quyết định chuyển cổ phiếu HBC từ diện hạn chế giao dịch sang diện kiểm soát kể từ ngày 19/1/2024, cổ phiếu HBC sẽ được giao dịch toàn thời gian kể từ ngàu 19/1/2024.

Lý do bởi công ty đã khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại khoản 5 Điều 39, nhưng chưa đáp ứng quy định trong quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17 ngày 31/3/2023 của hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, cổ phiếu HBC đồng thời được theo dõi ở các diện kiểm soát do công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (năm 2021 – 2022).

Bên cạnh đó, cổ phiếu này bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 là số âm.

Vừa có thông tin sẽ thoát khỏi diện hạn chế giao dịch, cổ phiếu HBC ghi nhận phiên ngày 18/1 tăng kịch trần lên mức 8.680 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch lên đến 5,7 triệu giao dịch.

Hồ sơ doanh nghiệp - Cổ phiếu HBC tăng kịch trần sau khi thoát diện hạn chế

Diễn biến thị giá cổ phiếu HBC.

Về tình hình tài chính, quý III/2023 công ghi nhận doanh thu đạt 1.893,29 tỷ đồng, giảm 49,9% so với cùng kỳ và lỗ 168,45 tỷ đồng trong quý III. Theo đó, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 công ty xây dựng này đã lỗ 879,9 tỷ đồng và lỗ lũy kế đã vượt vốn điều lệ.

Ngày 15/1 vừa qua, Hòa Bình đã chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Đợt lấy ý kiến này dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 24/2/2024.

Theo đó, Hòa Bình đặt kế hoạch năm 2024 có 10.800 tỷ đồng doanh thu và 433 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm gần 14% về doanh thu so với kế hoạch 2023 nhưng gấp 3,5 lần về lợi nhuận. Kết quả 9 tháng đầu 2023, công ty đã lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ khoảng 880 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 64 tỷ đồng.