Cục An toàn thực phẩm xử phạt Y Dược phẩm Vĩnh Điển

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển do nhiều sai phạm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển (địa chỉ trụ sở chính (trên Giấy đăng ký doanh nghiệp): Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội). 

Các hành vi vi phạm hành chính được xác định bao gồm sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Bổ hoàn dương plus (Số lô: 02.2022, NSX: 11/5/2022, HSD: 10/5/2025; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo (số lô: 01.2022, NSX: 26/02/2022, HSD: 25/02/2025); Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nio Slim hỗ trợ giảm béo (trên nhãn không ghi số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng); Sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý (số lô: 03.2022, NSX: 12/05/2022, HSD: 11/05/2025) mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP).

Cùng với đó, công ty này sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo (số lô: 01.2022, NSX: 26/02/2022, HSD: 25/02/2025); Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nio Slim hỗ trợ giảm béo (trên nhãn không ghi số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng); Sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý (số lô: 03.2022, NSX: 12/05/2022, HSD: 11/05/2025) thuộc diện phải đăng ký bản công bố sản phẩm mà không có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Y dược phẩm Vĩnh Điển còn sản xuất thực phẩm Kumiko slim mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

a1-1709631942.png
Thực phẩm BVSK Bổ hoàn dương plus do Y Dược phẩm Vĩnh Điển sản xuất. (Nguồn: Internet)

Cục An toàn thực phẩm thông tin thêm, công ty trên không đầy đủ thiết bị chuyên dụng để kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, thông gió và các yếu tố khác ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm đối với từng loại sản phẩm.

Không những vậy, công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển đã vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa [sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus (Số lô: 02.2022, NSX: 11/5/2022, HSD: 10/5/2025)]. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là: 307.500.000 đồng (ba trăm linh bảy triệu năm trăm nghìn đồng).

Đặc biệt, doanh nghiệp này có sử dụng chất cấm sử dụng (Sildenafil, Sibutramine) trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Các sản phẩm thực phẩm có chất cấm là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus (số lô: 02.2022, NSX: 11/05/2022, HSD: 10/05/2025); Sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý (số lô: 03.2022, NSX: 12/05/2022, HSD: 11/05/2025); Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo (số lô: 01.2022, NSX: 26/02/2022, HSD: 25/02/2025).

Theo đó, cục An toàn thực phẩm xử phạt công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển 11.086.425.000 đồng (Mười một tỉ không trăm tám mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng) cho 6 hành vi vi phạm nêu trên.

Với loạt sai phạm cơ quan chức năng xác định kể trên đối với Y dược phẩm Vĩnh Điển, công ty này còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe 11 tháng kể từ ngày 01/3/2024 (nhận được Quyết định) quy định tại khoản 3 Điều 21 và điểm c khoản 6 Điều 6 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP đối với Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển.

20230801141735-51y-duoc-pham-vinh-dien-1709632134.jpg
công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển do nhiều sai phạm trong sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Cục An toàn thực phẩm còn tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus 22 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định quy định tại điểm d khoản 6 Điều 6 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP (Cục An toàn thực phẩm đã giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An bàn giao Quyết định cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Nữ Protect Health để thực hiện theo điểm b khoản 6 Điều 1 của Quyết định).

Đồng thời, buộc công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc tiêu hủy thực phẩm vi phạm đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Nio Slim hỗ trợ giảm béo; Buộc thu hồi và tiêu hủy thực phẩm vi phạm bao gồm các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Bổ hoàn dương plus (Số lô: 02.2022, NSX: 11/5/2022, HSD: 10/5/2025); Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo (số lô: 01.2022, NSX: 26/02/2022, HSD: 25/02/2025); Sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý (số lô: 03.2022, NSX: 12/05/2022, HSD: 11/05/2025); Buộc Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc tiêu hủy thực phẩm vi phạm đối với sản phẩm thực phẩm Kumiko slim.

Trước đó, tháng 7/2023, Cục An toàn thực phẩm đã thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với Y dược phẩm Vĩnh Điển.
Tháng 5/2022, Cục An toàn thực phẩm ban hành quyết định thu hồi 5 sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn được sản xuất tại công ty trên bao gồm thực phẩm BVSK Bổ hoàn dương plus, Stony bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý, Kẹo giảm cân Kumiko slim, Giấm táo slim,  Nio Slim.