Cục Đăng kiểm yêu cầu siết chặt hoạt động đăng kiểm xe cơ giới

Ngọc Bảo
Cục ĐKVN yêu cầu thực hiện việc kiểm định đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; kiên quyết không cấp giấy chứng nhận cho những phương tiện không đủ tiêu chuẩn.

Mới đây, Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) đã có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm trên cả nước về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông vận tải và phòng chống nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác kiểm định phương tiện giao thông vận tải.

Trước đó, ngày 17/10/2022, trên các phương tiện truyền thông đã có thông tin phản ánh về vụ việc Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiến hành điều tra các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6602D (thuộc Công ty TNHH MTV Đức Khôi, địa chỉ: số 123, quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Cục ĐKVN nhận định, hành vi trên vi phạm pháp luật nghiêm trọng và vi phạm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về việc phòng chống các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện tham gia giao thông, gây mất niềm tin của xã hội, ảnh hưởng đến uy tín và nỗ lực của toàn thể đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong các đơn vị đăng kiểm, những người đang cố gắng xây dựng lĩnh vực đăng kiểm văn minh, hiện đại, đề cao trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Qua đây, Cục ĐKVN yêu cầu lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong các đơn vị đăng kiểm thực hiện ngay những nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông vận tải, công tác phòng chống hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong lĩnh vực kiểm định; siết chặt hơn nữa việc thực hiện đạo đức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, quy trình, quy định trong hoạt động kiểm định;

Thứ hai, thực hiện việc kiểm định đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; kiên quyết không cấp giấy chứng nhận cho những phương tiện không đủ tiêu chuẩn tham gia giao thông.

Khi kiểm định phương tiện, đơn vị phải kiểm tra đầy đủ các hạng mục kiểm tra theo quy định, không được kết luận và thông báo cho khách hàng về việc phương tiện không đạt tiêu chuẩn khi chưa thực hiện kiểm tra đầy đủ các hạng mục theo quy trình, quy định.

Đối với trường hợp phương tiện không đạt tiêu chuẩn, lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm phân công cán bộ có trình độ giải thích rõ ràng, đầy đủ và hướng dẫn khách hàng sửa chữa, khắc phục để kiểm định lại.

Thứ ba, nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới có các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

Cụ thể, làm sai lệch kết quả kiểm định; không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định; không công khai các thủ tục, quy trình kiểm định tại trụ sở đơn vị theo quy định; không thực hiện kiểm định phương tiện theo đúng thẩm quyền được giao; sử dụng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ không có đủ điều kiện theo quy định; thực hiện kiểm định mà không bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ kiểm định, bảo hộ lao động theo quy định; không bố trí đủ số lượng đăng kiểm viên tối thiểu trên dây chuyền kiểm định; thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định vượt quá số lượng phương tiện theo quy định đối với mỗi dây chuyền kiểm định; thực hiện kiểm định khi tình trạng thiết bị, dụng cụ kiểm định chưa được xác nhận hoặc xác nhận không còn hiệu lực để bảo đảm tính chính xác theo quy định; thực hiện kiểm định khi tình trạng thiết bị, dụng cụ kiểm định đã bị hư hỏng không bảo đảm tính chính xác theo quy định; không thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát quá trình kiểm định, kết quả kiểm định theo quy định; không lưu trữ dữ liệu kiểm định theo quy định.

Thứ tư, lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ trong đơn vị phải có thái độ lịch sự, đúng mực. Những trường hợp phức tạp, lãnh đạo đơn vị phải trực tiếp gặp khách hàng để giải quyết trên tinh thần tuân thủ pháp luật và vì nhân dân phục vụ.

Cuối cùng, văn bản yêu cầu các đơn vị đăng kiểm cần tích cực trong việc hỗ trợ các cơ quan chức năng khi có yêu cầu; cử đăng kiểm viên có trình độ tham gia, phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát tại địa phương để rà soát, kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông nhằm phát hiện, ngăn ngừa những phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, phương tiện quá hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng vẫn tham gia giao thông.

Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã đình chỉ 12 đăng kiểm viên trong vòng một tháng, 3 đăng kiểm viên trong vòng 2 tháng; thu hồi Giấy chứng nhận đăng kiểm viên một trường hợp. Cùng với đó đình chỉ 3 nhân viên nghiệp vụ trong đó có một trường hợp trong vòng một tháng và 2 trường hợp trong vòng 2 tháng. Ngoài ra có 5 dây chuyền kiểm định và một trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ một tháng.