Đang mang thai mà nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản?

Người lao động đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Câu hỏi: Tôi làm công nhân cho một công ty ở Hà Nội (có tham gia BHXH) được hơn 4 năm nay. Hiện tôi mang thai được 7 tháng. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe tôi phải nghỉ việc. Xin hỏi tôi nghỉ việc và chấm dứt hợp đồng lao động trước khi sinh con 2 tháng thì có được hưởng chế độ thai sản không?

Trả lời:

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Tại Khoản 4 Điều 31 Luật BHXH quy định: Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 Luật BHXH mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Bên cạnh đó, tại Điều 38, 39 Luật BHXH có quy định về mức trợ cấp một lần khi sinh con và mức hưởng chế độ thai sản.

Cụ thể: Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Đồng thời, lao động nữ còn được trợ cấp một lần khi sinh con cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con (mức lương cơ sở hiện nay bằng 1,8 triệu đồng/tháng).

Như vậy, đối với trường hợp của bạn có tham gia BHXH và chấm dứt hợp đồng lao động trước khi sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản và trợ cấp một lần bằng hai tháng lương cơ sở.

Minh Hoa (t/h)