Đề nghị điều tra doanh nghiệp để suy giảm hơn hơn 326ha rừng tự nhiên

Doanh nghiệp có dấu hiệu buông lỏng quản lý, để suy giảm hơn 326ha diện tích rừng tự nhiên, cơ quan chức năng đề nghị củng cố hồ sơ, điều tra xử lý.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk có báo cáo tình hình triển khai thực hiện tại dự án Công ty TNHH trồng rừng 27/7 (viết tắt là Công ty 27/7).

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, năm 2010, Công ty 27/7 được UBND tỉnh Đắk Lắk cho thuê hơn 783ha tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk để thực hiện dự án đầu tư cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng.

Trong đó, diện tích rừng tự nhiên quy hoạch bảo vệ là 36,79ha; diện tích đất chưa có rừng áp dụng giải pháp trồng rừng toàn diện là 33,87ha (trồng cây keo lai); diện tích đất rừng nghèo áp dụng biện pháp trồng rừng là 693,06ha (trồng bổ sung cây keo lai); diện tích xây dựng đường, cơ sở hạ tầng phục vụ dự án là 17,31ha; diện tích hồ nước là 0,31ha; còn lại là diện tích suối, đường 2,06ha.

Năm 2021, dự án của Công ty 27/7 được UBND tỉnh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững rừng sản xuất giai đoạn 2021-2030. Theo đó, dự án được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất trong khu vực dự án là 783,4ha, trong đó diện tích quản lý bảo vệ rừng tự nhiên là 639,47ha, diện tích trồng rừng là 87,83ha...

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện dự án có dấu hiệu buông lỏng quản lý; rừng và đất rừng bị suy giảm, lấn chiếm; sử dụng đất sai mục đích so với phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt.

Môi trường - Đề nghị điều tra doanh nghiệp để suy giảm hơn hơn 326ha rừng tự nhiên                                 Công ty 27/7 để hơn 326ha diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm.

Cụ thể, Công ty 27/7 để hơn 326ha diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm so với diễn biến tài nguyên rừng đến ngày 31/12/2021. Trên diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm, Công ty 27/7 đã thực hiện trồng 61,95ha keo lai (không thực hiện đúng phương án quản lý rừng bền vững đã được UBND tỉnh phê duyệt).

Đáng nói, theo nội dung của tờ trình và đơn trình báo của các thành viên cổ đông Công ty 27/7 thì dự án có dấu hiệu của việc mua bán, sang nhượng, phân chia đất đai, giả mạo chữ ký, tình hình nhân sự, quản lý dự án hết sức phức tạp...

Từ những dẫn chứng nêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở ngành liên quan, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và việc thực hiện dự án của Công ty 27/7. Trên cơ sở kết quả thanh tra, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Ea Súp chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lâm nghiệp tại địa phương theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án quản lý rừng bền vững được UBND tỉnh phê duyệt của Công ty 27/7 theo đúng quy định và các vấn đề liên quan theo quy định của chính quyền địa phương.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Ea Súp chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện củng cố hồ sơ, điều tra xử lý đối với diện tích rừng tự nhiên bị suy giảm hơn 326,3ha tại dự án Công ty 27/7.

Nếu có dấu hiệu hình sự thì chuyển cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp điều tra, khởi tố vụ án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty 27/7 do vi phạm không thực hiện đúng phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt.