Điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam?

Admin
Bạn S.M. hỏi: Tôi là người có quốc tịch Mỹ, muốn tới Việt Nam sống và định cư lâu dài. Tôi muốn biết điều kiện để nhập quốc tịch Việt Nam là gì? khi nhập quốc tịch Việt Nam, tôi có được giữ nguyên quốc tịch Mỹ hay không?

Trả lời.

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, cụ thể tại Luật Quốc tịch 2008 và Nghị định 16/2020/NĐ-CP, tùy từng đối tượng mà các điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam được quy định cụ thể như sau:

Trường hợp 01: Người nước ngoài thuộc một trong các trường hợp sau: a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam; b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cần đáp ứng các điều kiện sau:

i) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(ii) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam.

Với trường hợp này người nước ngoài được giữ lại quốc tịch nước ngoài của mình.

Trường hợp 02: Người nước ngoài không thuộc các trường hợp nêu trên thì cần đáp ứng các điều kiện sau để nhập quốc tịch Việt Nam, gồm:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam;

c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng Việt Nam. Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam là khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

d) Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam, đã được Cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp Thẻ thường trú. Thời gian thường trú tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp Thẻ thường trú.

đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

Với trường hợp này người nước ngoài phải thôi quốc tịch nước ngoài.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Tư vấn bởi Hà Thị Hiền - FDVN Law Firm

Ngọc Anh