Đúng Rằm tháng 7 âm: Những con giáp Phúc tinh soi đường, tiền tài nảy số

CTV

Từ Rằm tháng 7 âm lịch, khi cát vận tỏa sáng, bốn con giáp sau đây tiền vào như nước, vàng chất đầy két.

HẠ VŨ