EVN Finance báo lãi hơn 117 tỷ đồng trong quý I/2021, nợ xấu tăng 16%

Vũ Hạnh
Nhờ giảm trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, công ty Tài chính Cổ phần điện lực (EVN Finance) báo lãi 3 tháng đầu năm 2021 hơn 117 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Công ty tài chính Cổ phần điện lực (EVN Finance, UpCOM: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

Theo đó, kết thúc quý I/2021, thu nhập lãi thuần của EVN Finance tăng 7%, đạt gần 194 tỷ đồng; lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng hơn 13 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ.

Tuy nhiên, lãi thuần từ dịch vụ chỉ đạt 7 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ; kinh doanh ngoại hối giảm 82%, lợi nhuận khác giảm 98% dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của EVN Finance giảm nhẹ 1%, còn gần 155 tỷ đồng.

Dù vậy, kết thúc quý I/2021, EVN Finance vẫn báo lãi sau thuế đạt 90 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 nhờ giảm 44% dự phòng rủi ro tín dụng.

Tài chính - Ngân hàng - EVN Finance báo lãi hơn 117 tỷ đồng trong quý I/2021, nợ xấu tăng 16%

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế quý I tăng trưởng do công ty đã thực hiện theo kế hoạch các hoạt động kinh doanh đầu tư và tín dụng; tăng lợi nhuận từ thu nhập lãi thuần, đẩy mạnh thu hồi xử lý nợ và kiểm soát chi phí dự phòng phát sinh.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của EVN Finance ghi nhận 28.322 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng chỉ tăng 2%, đạt hơn 12.329 tỷ đồng.

Về nguồn vốn huy động, tiền gửi của khách hàng giảm 19% so với đầu năm, còn gần 5,479 tỷ đồng, trong khi phát hành giấy tờ có giá gấp 3.8 lần đầu năm, lên mức 1.900 tỷ đồng.

Xét về chất lượng nợ vay, nợ xấu của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý I/2021 tăng 16% so với đầu năm, lên mức gần 345 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 56% và nợ nghi ngờ gấp 2,9 lần. Vì vậy, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 2,46% lên 2,8%.

Nguyễn Thu Huyền - Người Đưa Tin Pháp Luật