FECON lãi vỏn vẹn 2 tỷ đồng sau 9 tháng

Ngọc Bảo
Tiến độ triển khai một số dự án lớn bị chậm hơn so với kế hoạch dự kiến ban đầu cùng với chi phí lãi vay tăng cao, FECON báo lãi chỉ 749 triệu đồng trong quý III.

Công ty Cổ phần FECON (HoSE: FCN) mới đây vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với hàng loạt chỉ tiêu đi lùi. Cụ thể, doanh thu của doanh nghiệp đạt 664 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do tiết giảm được giá vốn khiến doanh nghiệp đem về gần 102 tỷ đồng lãi gộp từ hoạt động kinh doanh.

Doanh thu tài chính tăng 60% lên 16,7 tỷ đồng nhưng chi phí tài chính cũng tăng mạnh 51% lên tới 55,8 tỷ đồng, chủ yếu do tăng mạnh khoản chi phí lãi vay.

FECON lý giải chi phí lãi vay có sự tăng mạnh do phát sinh tăng chi phí lãi vay của Công ty con là Công ty Điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng. Quý III/2021, chi phí lãi vay này được vốn hoá vào chi phí đầu tư của dự án, nhưng trong quý III/2022 thì đã được gộp vào chi phí lãi vay trong kỳ khi dự án điện gió đã đi vào vận hành thương mại từ cuối tháng 10/2021.

Đồng thời, trong quý III/2022, mặt bằng lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng đã được điều chỉnh tăng nhanh và mạnh, dẫn đến chi phí lãi vay hợp nhất của công ty tăng cao so với cùng kỳ.

Trong quý III, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng nối đuôi nhau tăng cao. Kết quả, sau khi khấu trừ đi mọi chi phí và thuế, FECON báo lãi vỏn vẹn 749 triệu đồng, kém xa so với mức lợi nhuận 20,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, FECON ghi nhận 2.205 tỷ đồng doanh thu thuần và 2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 0,18% và 97% so với cùng kỳ.

Năm 2022, FECON đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 44% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 280 tỷ đồng, tăng 296%. Với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 44% kế hoạch doanh thu và vỏn vẹn 0,7% mục tiêu lợi nhuận.

Doanh nghiệp lý giải do trong quý III tiến độ triển khai một số dự án lớn bị chậm hơn so với kế hoạch dự kiến ban đầu nên ảnh hưởng đến tiến độ chào thầu, ký kết hợp đồng dẫn đến sản lượng thi công đạt thấp,khiến doanh thu bị giảm so với cùng kỳ.

2-1667379180.PNG
 

Dòng tiền đầu tư của FECON ghi nhận âm 423 tỷ đồng ở cuối quý III, giảm hơn nửa so với cùng kỳ, tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của doanh nghiệp đã bù đắp cho các khoản cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của công ty xây dựng trên đạt 7.528 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Cơ cấu tài sản vẫn nằm chủ yếu ở tài sản ngắn hạn, với hàng tồn kho tăng nhẹ 4% so với đầu năm lên 1.735 tỷ đồng, đa phần là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Nợ phải trả tại cuối quý III của FECON ghi nhận gần 4.128 tỷ đồng, chiếm 55% tổng tài sản và cao gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu.

Trong đó, nợ vay ở mức 2.669 tỷ đồng, công ty không thuyết minh chi tiết về các khoản nợ này.

Chia sẻ với báo chí gần đây, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc FECON cho biết: “Năm nay, Fecon nhiều khả năng không thể hoàn thành được kế hoạch kinh doanh. Tuy vậy, lợi nhuận năm nay sẽ vẫn tăng trưởng so với năm trước”.

Năm 2022, Fecon đặt mục tiêu chuyển nhượng tại một trong hai, hoặc cả hai dự án năng lượng lớn: Vĩnh Hảo 6 và Quốc Vinh Sóc Trăng. Hai dự án này dự kiến sẽ mang lại cho công ty khoản lợi nhuận cỡ 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm, việc chuyển nhượng chưa thành công, dẫn đến công ty không thể ghi nhận khoản này.

Doanh nghiệp chia sẻ trong thời gian tới sẽ có thêm khoản thu từ việc thoái vốn khỏi dự án năng lượng Vĩnh Hảo 6, dự kiến hoàn tất thoái vốn vào tháng 12/2022.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chuẩn bị sẵn sàng để triển khai dự án 24,68ha - Khu đô thị Nam Thái, Thái Nguyên ngay khi được công nhận là chủ đầu tư, dự kiến đem về lợi nhuận cho doanh nghiệp từ quý I/2023.