Hà Nội thu hơn 270 tỷ đồng nợ đọng bảo hiểm xã hội

Ngọc Bảo
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đã thu được hơn 270 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm, đạt khoảng 47% tổng số nợ tại các đơn vị đã thanh tra.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hà Nội, số đơn vị nợ BHXH trên địa bàn vẫn còn cao, số tiền nợ lớn, đến hết tháng 6/2022, số tiền nợ bảo hiểm của các doanh nghiệp là hơn 5.100 tỷ đồng.

Để giảm tình trạng nợ đóng BHXH, các cơ quan chức năng đã thực hiện hơn 3.000 cuộc thanh tra, kiểm tra về BHXH trong 6 tháng đầu năm.

Kết quả, các đơn vị sử dụng lao động khắc phục số tiền nợ đóng hơn 270 tỷ đồng, đạt khoảng 47% tổng số nợ tại các đơn vị đã thanh tra. Một số đơn vị, doanh nghiệp khắc phục 100% số tiền nợ là Công ty cổ phần Công nghệ thương mại GIGA1 khắc phục số tiền nợ hơn 6 tỷ đồng, Công ty TNHH LIFE BRIDGE Việt Nam - chi nhánh Hà Nội khắc phục số tiền nợ 1,94 tỷ đồng, Công ty Đầu tư thương mại quốc tế Mặt Trời Đỏ khắc phục số tiền nợ 1,89 tỷ đồng... Sau khi khắc phục nợ, nhiều người lao động được giải quyết các chế độ về BHXH, bảo hiểm y tế...

Những tháng cuối năm nay, BHXH thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ đọng. Cùng với thanh tra, đơn vị này sẽ tổ chức tuyên truyền, đối thoại để các đơn vị sử dụng lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH.

Theo ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc BHXH Thành phố Hà Nội, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện do Nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận, hướng tới mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, nhất là khi không may bị ốm đau, bệnh tật, gặp tai nạn, rủi ro hoặc lúc tuổi già... Do vậy, những doanh nghiệp không đóng bảo hiểm, trốn đóng bảo hiểm, nợ đọng BHXH kéo dài, chây ỳ đóng bảo hiểm là đi ngược lại chủ trương của Nhà nước.

Hiện, BHXH Thành phố Hà Nội đã và đang phối hợp với các bên liên quan như: Thuế, Công an, Lao động - Thương binh và xã hội, Liên đoàn lao động và UBND các quận, huyện cùng vào cuộc xử lý các doanh nghiệp nợ bảo hiểm.

"Đối với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, trốn đóng bảo hiểm, BHXH thành phố sẽ tổng hợp hồ sơ khởi kiện ra tòa và cao nữa là có thể xử lý hình sự đối với những doanh nghiệp, vi phạm pháp luật về bảo hiểm. Riêng năm 2021, BHXH Thành phố Hà Nội đã chuyển hồ sơ 4 doanh nghiệp cố tình trốn đóng BHXH sang Công an Hà Nội đề nghị xử lý theo quy định Luật Hình sự 2015", đại diện BHXH thành phố Hà Nội thông tin.