Hải Hậu (Nam Định): Ngập ngụa rác thải từ sông đến biển

Admin
Rác thải ngập ngụa, chất thành từng đống, thậm chí trải dài trên nhiều bãi biển thuộc địa bàn huyện Hải Hậu (Nam Định) là thực trạng đã tồn tại nhiều năm nay.

Diệu Nam - Phạm Thịnh