Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ngọc Bảo
Chiều 10/8, Hội Luật gia Hà Tĩnh phối hợp với huyện Hương Sơn, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động phối hợp với các huyện thị trên địa bàn của Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh nhằm phổ biến pháp luật và nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và pháp luật về đất đai cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

Dự lớp tập huấn có bà Nguyễn Thị Hoa Phượng, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp; ông Hồ Thái Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp giáo dục, phổ biến pháp luật huyện.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông Hồ Thái Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục phổ biến pháp luật huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị tập huấn lần này. Ông Sơn cho rằng, thời gian qua huyện Hương Sơn đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật. Tuy nhiên, việc tổ chức triển khai còn nhiều bất cập, vì vậy nhiều người dân vẫn còn thiếu hụt kiến thức dẫn đến vi phạm pháp luật.

Thực trạng này yêu cầu đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở phải trau dồi kỹ năng, phương pháp, cách thức tuyên truyền pháp luật nói chung, luật về đất đai nói riêng đến các tầng lớp nhân dân. Để từ đó hạn chế các vụ việc liên quan đến người dân khiếu nại, khiếu kiện và vi phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các học viên học tập nghiêm túc, nắm vững kiến thức được truyền đạt để có kiến thức, kỹ năng nhất định trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân một cách có hiệu quả nhất.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến pháp luật (Hình 2).

Ông Hồ Thái Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 160 học viên là lãnh đạo, chủ tịch hội các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ tư pháp các xã, thị trấn đã được tiếp thu các nội dung của chuyên đề: pháp luật về đất đai; kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Bên cạnh nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, hội nghị tập huấn lần này trên địa bàn huyện Hương Sơn còn góp phần thực hiện có hiệu quả Tiêu chí về Phổ biến giáo dục Pháp luật trong Bộ tiêu chí tiếp cận Pháp luật được quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ – TTg ngày 22/7/2021 của Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Sáu tháng đầu năm 2022, Hội Luật gia Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các cấp hội chủ động nhận, nghiên cứu, đóng góp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao vào các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Theo đó, đã tổ chức 15 hội nghị trực tuyến, tọa đàm lấy ý kiến và tham gia đóng góp 105 ý kiến vào các dự thảo văn bản QPPL.

Các cấp hội cũng đã tổ chức và phối hợp tổ chức 117 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với gần 20.000 lượt người tham dự; in ấn, cấp phát 26.237 tờ rơi, tờ gấp, trong đó tập trung tuyên truyền về các luật mới có hiệu lực.

Trung tâm tư vấn pháp luật đã trực tiếp tư vấn pháp luật 19 vụ việc; các huyện hội, chi hội trực thuộc đã trực tiếp tư vấn pháp luật cho 259 lượt người và trợ giúp, hỗ trợ pháp lý 365 lượt người; tham gia giải quyết khiếu nại 18 vụ, việc, tham gia hòa giải cơ sở 25 vụ, việc.

Ngoài ra, công tác như tham gia giám sát thi hành pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính cũng đạt kết quả khả quan.