hội luật gia

 1. Dự án nhằm tăng cường trách nhiệm của các bên liên quan và nâng cao nhận thức của người dân về tính cấp thiết trong bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm nghiêm trọng.
  Ngô Thị Huyền - 18:29 28/10/2022 - 7 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 2. Với thực trạng nguồn phát thải chất thải y tế lớn, Quảng Bình cần phải đặt ra vấn đề quản lý việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại.
  Ngô Thị Huyền - 18:59 26/10/2022 - 10 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 3. TS. Nguyễn Văn Quyền đề nghị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo sơ kết nhiệm kỳ khóa XIII, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan Đình Trạc.
  Hoàng Bích - Mạnh Quốc - Phương Anh - 19:36 12/10/2022 - 16 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 4. TS. Nguyễn Văn Quyền khẳng định, Chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị mở ra nhiều cơ hội với các giải pháp quan trọng, tạo điều kiện cho Hội phát huy thế mạnh.
  Hoàng Bích - Mạnh Quốc - Phương Anh - 13:52 12/10/2022 - 12 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 5. Trải qua 67 năm xây dựng và phát triển, các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam luôn tự hào về lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển.
  Hoàng Thị Bích - 17:21 03/09/2022 - 11 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 6. Hội Luật gia Việt Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên Hội Luật gia thành phố Cần Thơ.
  Lê Hoàng Linh - 18:08 25/08/2022 - 5 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 7. Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Bảo vệ môi trường nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội trong công tác bảo vệ môi trường.
  PV - 20:57 11/08/2022 - 5 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 8. Phó Chủ tịch Trần Công Phàn ghi nhận những kết quả mà Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở...
  PV - 16:29 11/08/2022 - 2 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 9. Chiều 10/8, Hội Luật gia Hà Tĩnh phối hợp với huyện Hương Sơn, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.
  Nguyễn Thị Hương - 10:14 11/08/2022 - 11 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh
 10. Hội Luật gia Việt Nam mong muốn đóng góp một phần công sức nhằm đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường vào cuộc sống.
  PV - 16:13 08/08/2022 - 7 lượt xem - 0 trả lời - trong: Toàn cảnh