Hội Luật gia tỉnh Nghệ An: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc

Ngọc Bảo
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Hội luật gia tỉnh Nghệ An vẫn cố gắng phối hợp nhiều ban ngành thực hiện tuyên truyền “Vì cuộc sống bình yên”, “Pháp luật với đời sống”,..

Những tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp, số người nhiễm bệnh tăng cao. Nhiều cán bộ hội viên các cấp bị nhiễm nhiều nên ảnh hưởng đến hoạt động công tác Hội luật gia tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 4/2022 đến nay, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, tỷ lệ tiêm chủng cao, mọi hoạt động của tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới. Cũng vì vậy, Hội luật gia tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn, trợ giúp pháp lý; phản biện xã hội, giám sát thi hành pháp luật; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và vi phạm pháp luật,… trong tình hình mới.

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với ông Hoàng Quốc Hào, Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Nghệ An về việc này.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Nghệ An: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc

Cán bộ hội luật gia trợ giúp pháp lý cho người dân. Ảnh Khánh Hương.

Tập huấn pháp luật đến tận xã, xóm, bản

Phóng viên: Do sự bùng phát của dịch Covid-19, công tác của Hội luật gia tỉnh Nghệ An chắc chắn gặp nhiều khó khăn. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã đạt được thành tích gì, thưa ông?

Ông Hoàng Quốc Hào: Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến toàn bộ kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. May mắn, trong thời điểm đó hoạt động Hội luật gia tỉnh Nghệ An tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp.

Xác định khó khăn đó, từ đầu năm, Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã ban hành chương trình công tác năm 2022 và kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, triển khai đến tận cơ sở. Hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, xác định là nhiệm vụ chính trị cơ bản và quan trọng của Hội.

Trong 6 tháng, toàn tỉnh tổ chức 356 cuộc tuyên truyền giáo dục pháp luật 56.300 người tham gia, trong đó có 3.100 đồng bào các dân tộc thiểu số. Tiêu biểu là huyện Tương Dương 19 cuộc 1.957 người tham gia; huyện Yên Thành 121 cuộc 18.454 người tham gia; Tp. Vinh 6 cuộc 1.230 người; huyện Nghi Lộc 5 cuộc 1.200 người tham gia…

Ngoài ra, các huyện Yên Thành, Quỳ Hợp, Tp. Vinh, Tương Dương tự biên soạn tài liệu tuyên truyền riêng. Đặc biệt, Tp. Vinh còn cho in 10.000 tờ rơi tuyên tuyền đến công dân. Nội dung tập trung tuyên truyền các luật: Luật Bình đẳng giới, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Biên phòng, Luật Đất đai, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Hôn nhân gia đình, Luật hòa giải cơ sở, Luật kinh doanh thương mại.

Ngoài ra các Hội và chi Hội trực thuôc còn chỉ đạo tốt hoạt động ngày pháp luật Việt Nam. Xây dựng tủ sách pháp luật ở một số xóm của huyện Nghi Lộc. Hội Luật gia huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông mặc dù địa hình nhiều khó khăn nhưng vẫn mở được lớp tập huấn pháp luật đến tận xã, xóm, bản.

Các Hội huyện, thành, thị, chi hội trực thuộc đã tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục các luật do Quốc hội ban hành năm 2021, các Nghị quyết của cấp uỷ và HĐND các cấp, đến nay có 69% hội viên đã tiếp thu đầy đủ các nội dung này.

Tỉnh Hội xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện và phối hợp Trung ương Hội tập huấn tuyên truyền về Luật phòng chống tác hại thuốc lá.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Nghệ An: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc (Hình 2).

Mặc dù Covid-19, Hội luật gia tỉnh Nghệ An vẫn nỗ lực vượt khó, giúp đỡ người dân. Ảnh Khánh Hương.

Phóng viên: Cũng do dịch, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại, hòa giải cơ sở cũng không được tổ chức liên tục như những năm trước. Đơn vị đã có các biện pháp nào để triển khai công tác này, thưa ông?

Ông Hoàng Quốc Hào: Trong 6 tháng đã qua, Hội Luật gia các huyện, thành, thị và Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh Nghệ An đã tiếp 120 công dân tại trụ sở, tư vấn được 40 vụ việc về vấn đề đất đai. Tư vấn qua điện thoại cho 30 công dân.

Ngoài ra, Hội luật gia tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa thể thao, Sở Tư pháp tư vấn pháp luật cho các đối tượng công dân như Luật Doanh nghiệp, Luật bảo hiểm,…

Các công chức viên chức là Luật gia tham khi gia tiếp công dân, thông qua giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách đã tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức, cá nhân. Tiêu biểu có Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Yên Thành đã tư vấn cho gần 30 trường hợp là đối tượng chính sách.

Các huyện hội tích cực cử Luật gia tham gia tổ tư vấn cho UBND trong các hoạt động, điển hình như Hội Luật gia Tp. Vinh tham gia tổ tư vấn lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tham gia giám sát các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Tp. Vinh;

Trung tâm tư vấn pháp luật Tỉnh hội đã tư vấn tiếp công dân và giải quyết các trường hợp do Hội Luật gia cơ sở giới thiệu nhất là các trường hợp tư vấn miễn phí trong lĩnh vực đất đai. Ngoài ra trung tâm thực hiện tư vấn ngoài trụ sở cho 20 người, nội dung liên quan đến đất đai, chế độ chính sách cho người lao động tự do gặp khó khăn, mất việc làm do đại dịch Covid-19.

Để khắc phục khó khăn khi giãn cách do dịch Covid-19 và địa hình rộng lớn, khó di chuyển, các tư vấn viên đã sử dụng hệ thống zoom là nền tảng hội họp trực tuyến qua mạng internet để tham gia tập huấn, hội thảo về tư vấn và hỗ trợ công dân về pháp luật đất đai.

Hội Luật gia một số huyện phối hợp với Đài PTTH cùng cấp mở một số chuyên mục tuyên truyền như: “Vì cuộc sống bình yên”, “Pháp luật với đời sống”, “Nông dân với pháp luật”…

Trong 6 tháng đầu năm các chi Hội viết 240 tin bài về hoạt động của Hội Luật gia trong tỉnh đăng trên trang thông tin điện tử của Hội, trên các bản tin, thông tin tuyên truyên của các Huyện và bản tin tư pháp các cấp. Trong đó có 2 bài đăng bản tin Trung ương.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Nghệ An: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc (Hình 3).

Hội luật gia các cấp mở các lớp tập huấn pháp luật đến tận xã, xóm, bản. Ảnh Khánh Hương.

Tăng cường triển khai truyền thông và tư vấn pháp luật về lĩnh vực đất đai cho nhân dân

Phóng viên: Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều luật gia Nghệ An đã tham gia đại biểu HĐND các cấp phải không, thưa ông?

Ông Hoàng Quốc Hào: Đúng vậy. Trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn Hội luật gia tỉnh Nghệ An có 182 hội viên tham gia ứng cử và có 164 Luật gia trúng cử.

Trong đó, Ban lãnh đạo hội có 1 Luật gia trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh; 3 Luật gia là Ủy viên, nguyên ủy viên Ban Thường vụ; Có 2 Luật gia trúng cử ĐBQH; 7 Luật gia trúng cử ĐBHĐND cấp tỉnh, 6 Luật gia trúng cử là Giám đốc sở ngành cấp tỉnh hoặc tương đương, có 47 Luật gia trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện và Luật gia là Hội viên Chi hội cấp xã cũng tham gia HĐND cấp xã rất nhiều.

Số lượng nhiều Luật gia tham gia ứng cử và trúng cử kỳ này khẳng định sự tận tâm, cố gắng phấn đấu, trách nhiệm trong công tác của mỗi Luật gia tham gia ứng cử và trúng cử, quan trọng hơn là thể hiện vai trò đóng góp của Hội Luật gia và Luật gia các cấp tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng tại địa phương.

Chắc chắn với cương vị mới, các Luật gia đóng sẽ góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền tự do, dân chủ của nhân dân, đóng góp vào xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Nghệ An: Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc (Hình 4).

Tập thể và cá nhân các Luật gia tỉnh Nghệ An vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam. Ảnh Khánh Huyền.

Phóng viên: Hiện nay, hoạt động của hội còn những tồn tại gì và biện pháp khắc phục như thế nào, thưa ông?

Ông Hoàng Quốc Hào: Thời kỳ đầu năm, toàn tỉnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát nhiều nơi, cán bộ Hội bị nhiễm bệnh nhiều, cộng việc hội bị gián đoạn.

Tỉnh Nghệ An lại có diện tích rộng lớn nhưng phần lớn là đồi núi, có nhiều đồng bào dân tộc, nhiều vùng rất khó khăn. Cũng vì vậy, các điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, máy móc phục vụ công việc nhiều nơi cũng chưa có.

Ngoài ra, đặc thù của các cán bộ của hội là kiêm nhiệm nhiều việc, một số người là lãnh đạo của Sở Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp. Một số huyện quá nhiệm kỳ đại hội nhiều năm, tỉnh đã chỉ đạo nhiều lần, đến nay vẫn chưa tổ chức đại hội được; Việc triển khai lập danh sách hội viên, triển khai thủ tục làm thẻ đổi thẻ Hội viên chậm, tỉnh đang chờ kết quả các đơn vị gửi về.

Tất nhiên, xác định những khó khăn đó nên trong phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Hội luật gia tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

Hội cũng tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng chống và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống Covid -19 của tỉnh trong tình hình mới.

Đặc biệt, Hội cũng đã chỉ đạo Trung tâm tư vấn tiếp tục triển khai truyền thông và tư vấn pháp luật về lĩnh vực đất đai cho nhân dân. Trong đó, hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật tư vấn về lĩnh vực đất đai tại hai địa bàn huyện Nghi Lộc và Diễn Châu.

Ngoài ra, tỉnh Hội sẽ tập trung rà soát lập danh sách hội viên, tăng cường kết nạp hội viên mới và làm thẻ cho các hội viên chưa có thẻ; Trực tiếp chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ tại các huyện Nam Đàn, Cửa Lò, Hưng Nguyên, Thanh Chương để Hội luật gia các huyện ổn định tổ chức, hoạt động có hiệu quả hơn.

Phóng viên: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!