Info: Khi nào cần xét nghiệm xét nghiệm sốt xuất huyết Dengue?

Thạch Thảo
Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa ghi nhận thêm 1 bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết Dengue. Vậy, khi nào cần xét nghiệm sốt xuất huyết Dengue?
Infocus - Info: Khi nào cần xét nghiệm xét nghiệm sốt xuất huyết Dengue?