[Info] Những điểm sáng trong bức tranh kinh tế nửa đầu năm 2023

Thạch Thảo
Loạt chỉ số của nền kinh tế Việt Nam phát tín hiệu tích cực trong 6 tháng đầu năm 2023 như xuất siêu 12,25 tỷ USD, giải ngân vốn FDI ước đạt 10,02 tỷ USD…
Infocus - [Info] Những điểm sáng trong bức tranh kinh tế nửa đầu năm 2023