Khánh Hòa: Đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án giao “đất vàng”

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố 13 bị can là cựu quan chức ở Khánh Hòa trong vụ án giao “đất vàng” tại khu đất Trường Chính trị tỉnh cũ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại số 1 Trần Hưng Đạo, phường Lộc Thọ, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chỉ định thầu trái quy định

Theo kết luận điều tra, ngày 25/5/2011, ông Nguyễn Chiến Thắng, thời điểm này là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký Tờ trình số 2539/TTr-UBND báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, về việc cho phép thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BT). Trong đó, xin xây dựng mới Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BT và được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án này.

Ngày 21/7/2011,Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 1191/TTg-KTN gửi UBND tỉnh Khánh Hòa với nội dung: Đồng ý UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai đầu tư xây dựng... Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BT. UBND tỉnh Khánh Hòa bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch cho nhà đầu tư để lập dự án kinh doanh khai thác, thu hồi vốn đầu tư dự án BT theo quy định; Ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét và quyết định việc chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng BT... theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư dự án...

Theo chỉ đạo của Thủ tướng và quy định hiện hành, thì UBND tỉnh Khánh Hòa cần phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh theo trình tự, thủ tục của Luật đấu thầu năm 2005, Nghị định 108 ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 03 ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thế nhưng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ định và ký hợp đồng BT với Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa (sau này là Công ty Cổ phần Thanh Yến) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị mới.

An ninh - Hình sự - Khánh Hòa: Đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án giao “đất vàng”Khu đất trụ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa nay đã đi vào hoạt động với tên gọi mới Gold Coast.

Ngày 22/1/2015, ông Nguyễn Chiến Thắng và Công ty Cổ phần Thanh Yến ký kết hợp đồng BT số 01/2015/HĐBT, Dự án Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) tại Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp.Nha Trang. Trong đó, tổng vốn đầu tư 121,116 tỷ đồng; thời gian thực hiện 24 tháng. Và giá trị khu đất số 1 Trần Hưng Đạo (Trường Chính trị tỉnh cũ) là 122,116 tỷ đồng được cố định và ổn định, có hiệu lực trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng này.

Đến ngày 30/12/2015, Dự án Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1) được nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

Ngày 19/8/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ký Quyết định số 2457 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 1),với chi phí đầu tư là hơn 114,390 tỷ đồng. Sau đó, ngày 28/6/2019, tỉnh Khánh Hòa có quyết định điều chỉnh chi phí đầu tư là hơn 113,956 tỷ đồng.

Giao đất không đúng với quy hoạch

Sau khi đã không tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư như đã nêu trên, UBND tỉnh Khánh Hòa lại không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 7.388,9 m2 tại số 1 Trần Hưng Đạo, Tp.Nha Trang và đến khi giao, cho thuê đất thì không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tp.Nha Trang là trái với Luật Đất đai 2013.

Cụ thể, ngày 11/11/2013, ông Lê Đức Vinh, thời điểm này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký Quyết định số 2851 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Tp.Nha Trang. Trong đó, khu đất 7.388,9 m2 tại số 1 Trần Hưng Đạo, Tp.Nha Trang là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của nhà nước.

Tuy nhiên, ngày 7/8/2014, ông Nguyễn Chiến Thắng ký Thông báo số 416 thông báo về giá trị khu đất nói trên khi giao cho Công ty Cổ phần Thanh Yến để thực hiện dự án Nha Trang Center 2 là 122,116 tỷ đồng; với diện tích 7.388,9 m2. Trong đó, đất ở lâu dài là 4.440 m2, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 2.948,9m2.

Đến ngày 31/12/2015, ông Lê Đức Vinh, thời điểm này là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký ban hành Quyết định số 3936 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của Tp.Nha Trang. Trong đó, kế hoạch sử dụng đất của khu đất tại số 1 Trần Hưng Đạo, Tp.Nha Trang là đất thương mại dịch vụ.

Ngày 25/1/2016, ông Võ Tấn Thái, thời điểm này là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Khánh Hòa ký văn bản số 279 gửi UBND tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, đề xuất giao cho Công ty Cổ phần Thanh Yến toàn bộ 7.388,9m2 đất tại khu đất nói trên là đất ở (tại đô thị). Mục tiêu tính chất dự án thay đổi: Chuyển từ căn hộ du lịch sang căn hộ chung cư.

Ngày 2/2/2016, ông Lê Đức Vinh ký văn bản số 820 giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ cơ cấu các loại đất đã được UBND tỉnh chấp thuận phương án kiến trúc, tham mưu thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án Nha Trang Center 2 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt...

Ngày 5/2/2016, ông Võ Tấn Thái, thời điểm này là Giám đốc Sở TN&MT ký Báo cáo số 22 gửi UBND tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, đề xuất giao cho Công ty Cổ phần Thanh Yến toàn bộ 7.388,9 m2 đất tại số 1 Trần Hưng Đạo gồm: đất ở tại đô thị là 4.440 m2; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 2.948,9 m2.

Ngày 16/2/2016, ông Đào Công Thiên, thời điểm này là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký ban hành Quyết định số 2411thu hồi 7.388,9 m2 đất do Trường Chính trị tỉnh quản lý tại số 1 Trần Hưng Đạo. Và giao đất, cho thuê đất đối với Công ty Cổ phần Thanh Yến diện tích đất ở tại đô thị là 4.440 m2 và diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 2.948,9 m2 để thực hiện dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh theo hình thức hợp đồng BT.

Ngày 21/7/2016, ông Đào Công Thiên ký Quyết định số 2099 về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với khu đất số 1 Trần Hưng Đạo, Tp.Nha Trang để thực hiện dự án Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư - Nha Trang Center 2.

Giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất này được Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo (sau khi miễn, giảm tiền thuê đất) với số tiền là hơn 121,529 tỷ đồng.

Như vậy,Công ty Cổ phần Thanh Yến phải trả thêm cho UBND tỉnh Khánh Hòa số tiền chênh lệch là hơn 7,572 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Thanh Yến đã nộp số tiền hơn 7,138 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Ngày 7/10/2016, ông Đào Công Thiên ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho Công ty Cổ phần Thanh Yến với diện tích 7.388,9 m2.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình thanh lý tài sản là Trường Chính trị tỉnh cũ, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa còn đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét giảm 55% giá trị còn lại đối với tài sản trên đất thuộc Trường Chính trị tỉnh tại số 1 Trần Hưng Đạo, Tp. Nha Trang với số tiền hơn 9,484 tỷ đồng.

Sau đó, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài tỉnh Khánh Hòa có Thông báo số 418 để bán đấu giá tài trên, nhưng chỉ có Công ty Cổ phần Thanh Yến đăng ký tham gia đấu giá. Ngày 9/8/2016, ông Đào Công Thiên ký ban hành Quyết định số 2305 bán chỉ định tài sản trên đất thuộc Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo cho Công ty Cổ phần Thanh Yến với số tiền hơn 9,484 tỷ đồng.

13 bị can gây thất thoát, lãng phí hơn 74,2 tỷ đồng

Đối với bị can Nguyễn Chiến Thắng (Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ năm 2011 đến tháng 12/2015), Cơ quan CSĐT kết luận hành vi sai phạm của bị can có vai trò xuyên suốt trong vụ án, là người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo thực hiện các sai phạm trong việc khai thác quỹ đất cơ sở cũ của Trường Chính trị để thực hiện dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể: Chỉ định nhà đầu tư; không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà ký hợp đồng BT với Công ty Cổ phần Thanh Yến xác định giá trị quyền sử dụng đất của khu đất và ấn định giá trị khu đất được cố định, ổn định trong suốt thời gian có hiệu lực của hợp đồng và cấp Giấy chứng nhận đầu tư không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tp.Nha Trang là tiền đề cho toàn bộ các sai phạm.

Căn cứ vào kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp Bộ thì số tiền ngân sách Nhà nước bị thất thoát, lãng phí tại thời điểm ngày 16/2/2016 là hơn 62,603 tỷ đồng. Bị can phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

An ninh - Hình sự - Khánh Hòa: Đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án giao “đất vàng” (Hình 2).Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trong phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại núi Chín Khúc.

Còn bị can Đào Công Thiên (Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ tháng 4/2015 -2019.) là người chịu trách nhiệm trong việc ký ban hành các quyết định giao đất, cho thuê  đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giá đất và bán tài sản trên đất trái quy định.

Hành vi sai phạm trên của bị can Đào Công Thiên gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước với số tiền là hơn 74,204 tỷ đồng (gồm hơn 62,6 tỷ đồng hợp đồng BT và hơn 11,6 tỷ đồng thanh lý tài sản). Ông Thiên đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

An ninh - Hình sự - Khánh Hòa: Đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án giao “đất vàng” (Hình 3).Ông Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trong phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại núi Chín Khúc.

Trong khi đó, bị can Lê Đức Vinh (Phó chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 11/2010- tháng 11/2015; Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ tháng 12/2015 – 2019), đã sai phạm trong việc ký các văn bản thỏa thuận và điều chỉnh phương án kiến trúc quy hoạch Dự án Nha Trang Center 2 tại khu đất số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang vượt số tầng quy định so với quy hoạch kiến trúc cho phép (40 tầng) của Tp.Nha Trang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều chỉnh chức năng căn hộ du lịch thành nhà ở chung cư (để bán) không đúng với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tp.Nha Trang và chỉ đạo Sở TN&MT giao đất trái quy định.

Hành vi sai phạm trên của bị can Lê Đức Vinh gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước với số tiền là hơn 62,603 tỷ đồng; đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

An ninh - Hình sự - Khánh Hòa: Đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án giao “đất vàng” (Hình 4).Ông Lê Đức Vinh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trong phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại núi Chín Khúc.

Còn hành vi sai phạm của bị can Nguyễn Ngọc Tâm (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thẩm định giá đất) đã gây thất thoát, lãng phi tài sản nước với số tiền là hơn 74,204 tỷ đồng (gồm 62,6 tỉ đồng hợp đồng BT và hơn 11,6 tỉ đồng thanh lý tài sản).

Ngoài ra, trong vụ án này còn có 9 bị can khác gồm ông Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa, cựu Giám đốc Sở TN&MT; Lê Văn Dẽ, cựu giám đốc Sở Xây dựng; Trần Văn Thọ, nguyên Giám đốc Ban QLDA, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa;

Vũ Xuân Thiềng, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất; Trần Sỹ Quân, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, nguyên thành viên Hội đồng thẩm định giá đất;

Nguyễn Văn Nhựt, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, nguyên thành viên Hội đồng thẩm định giá đất; Trần Quang Bửu, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, nguyên thành viên Hội đồng thẩm định giá đất;

 Lê Huy Toàn, nguyên Phó Chủ tịch UBND Tp Nha Trang, nguyên thành viên Hội đồng thẩm định giá đất; Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó phụ trách Phòng Vật giá công sản thuộc Sở tài chính; Tổ trưởng Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa.

Các bị can này đều được xác định gây thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước với số tiền là 62,6 tỉ đồng;  đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố 13 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.