Không có hộ khẩu, làm căn cước công dân ra sao?

Thạch Thảo
Nhiều người thắc mắc về trường hợp không có hộ khẩu và nơi thường trú thì làm căn cước công dân như thế nào?

Câu hỏi: Tôi có một người bạn năm nay 20 tuổi nhưng chưa từng làm chứng minh nhân dân và căn cước công dân do không có hộ khẩu và nơi thường trú, đi làm hoặc đi đâu xa cũng khó khăn. Xin hỏi bạn tôi cần làm gì lúc này để được cấp căn cước công dân?

Trả lời:

Theo quy định, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký thường trú sẽ được cấp thẻ căn cước công dân.

Bạn của bạn 20 tuổi mà chưa từng làm chứng minh nhân dân và căn cước công dân vì không có hộ khẩu và nơi thường trú thì có thể thuộc trường hợp là người không có nơi thường trú, nơi tạm trú.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021, người không có nơi thường trú, nơi tạm trú phải khai báo ngay thông tin về cư trú với cơ quan đăng ký cư trú tại nơi ở hiện tại.

Trường hợp qua kiểm tra, rà soát, cơ quan đăng ký cư trú phát hiện người thuộc trường hợp phải khai báo thông tin về cư trú thì có trách nhiệm hướng dẫn và yêu cầu công dân đó thực hiện việc khai báo.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký cư trú yêu cầu công dân khai báo thông tin về cư trú, công dân phải có trách nhiệm đến cơ quan đăng ký cư trú để thực hiện khai báo.

Cơ quan đăng ký cư trú xác minh thông tin nhân thân của công dân đã khai báo qua trao đổi, lấy thông tin từ cha, mẹ, anh, chị em ruột hoặc người thân thích khác. Trường hợp cần thiết, có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, xác minh và cung cấp thông tin.

Trường hợp xác định thông tin công dân đã khai báo là chưa chính xác, cơ quan đăng ký cư trú đề nghị khai báo lại để xác minh nếu thấy cần thiết.

Sau khi xác minh thông tin khai báo chính xác, cơ quan đăng ký cư trú thực hiện thủ tục cần thiết để cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập, cấp số định danh cá nhân cho công dân. Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin của công dân vào cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo, cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân.

Nội dung giấy xác nhận thông tin về cư trú gồm thông tin cơ bản về công dân: Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; quốc tịch; dân tộc; tôn giáo; quê quán; nơi ở hiện tại; ngày, tháng, năm khai báo cư trú.

Khi bạn của bạn được cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú thì có thể đăng ký thường trú khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Cư trú.

- Đối với thủ tục đăng ký thường trú: Thủ tục đăng ký thường trú được thực hiện trực tiếp tại công an cấp xã hoặc công an cấp huyện (ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

- Đối với trình tự cấp thẻ căn cước công dân: Bạn của bạn có thể trực tiếp đến cơ quan công an có thẩm quyền nơi bạn thường trú, tạm trú để đề nghị cấp thẻ căn cước công dân.

Minh Hoa (t/h)