Lâm Đồng: Thu hồi rừng cộng đồng bị lấn chiếm trái phép

Nguyễn Thị Hà Giang
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện để giải tỏa, thu hồi diện tích rừng cộng đồng tại Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú) bị phá, bao chiếm trái pháp luật.

Ngày UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định số 5111 ngày 12/7/2022 yêu cầu UBND huyện Bảo Lâm tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật tại Khoảnh 6, Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú).

Theo quyết định này, UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND huyện Bảo Lâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc huyện Bảo Lâm khẩn trương xác minh, điều tra sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm, công khai vụ phá rừng trái pháp luật tại Khoảnh 6, Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú). Đồng thời, không để xảy ra các vụ việc tương tự gây tiền lệ xấu.

Môi trường - Lâm Đồng: Thu hồi rừng cộng đồng bị lấn chiếm trái phép

Khu rừng bị phá và lấn chiếm trái phép.

Đặc biệt, UBND huyện Bảo Lâm nhanh chóng chỉ đạo đơn vị chủ rừng khẩn trương xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức giải tỏa, thu hồi ngay diện tích rừng bị phá, đất lâm nghiệm bị rào bao chiếm trái pháp luật tại Tiểu khu 438A (xã Lộc Phú) theo quy định pháp luật; đồng thời, khẩn trương lập hồ sơ trồng ngay lại rừng. Thời gian hoàn thành lập hồ sơ trước ngày 30/7.

Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tăng cường phối hợp hỗ trợ Công an huyện Bảo Lâm trong quá trình điều tra, xử lý nghiêm vụ vi phạm nêu trên theo quy định; đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh cử lực lượng phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm và các cơ quan chức năng liên quan trong quá trình điều tra, xác minh xử lý nghiêm vụ phá rừng và báo chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp trái pháp luật tại Tiểu khu 438A theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND huyện Bảo Lâm tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan đến vụ phá rừng, chiếm đất trái pháp luật để xử lý theo quy định. Thời hạn hoàn tất hồ sơ trước ngày 25/7.