Lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh 2/9

Thạch Thảo
Ngay từ sáng sớm, phía bên ngoài Quảng trường Ba Đình, rất nhiều người dân tập trung để được xem nghi lễ thượng cờ trang nghiêm mừng Quốc khánh 2/9.
Sự kiện - Lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh 2/9

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2023), nghi lễ thượng cờ được tổ chức trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 78 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam.

Sự kiện - Lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh 2/9 (Hình 2).

Trong những ngày này, Quảng trường Ba Đình được trang hoàng bởi nhiều biểu ngữ, pa nô chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Sự kiện - Lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh 2/9 (Hình 3).

Đúng 5h50, các chiến sĩ thuộc Đoàn 275, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện lễ thượng cờ.

Sự kiện - Lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh 2/9 (Hình 4).

Từ ngày 19/5/2001, lễ thượng cờ được thực hiện như một nghi lễ Quốc gia tại quảng trường Ba Đình, trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghi lễ bắt đầu lúc 6h trong thời gian từ 1/4 đến 30/9; lúc 6h30 từ 1/10 đến 31/3 năm sau. Vào buổi tối, lễ hạ cờ được thực hiện vào lúc 21h. 2023 là năm thứ 22 nghi lễ này được thực hiện.

Sự kiện - Lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh 2/9 (Hình 5).

Ba chiến sỹ mang khay đựng quốc kỳ tách khỏi đội hình tiến về cột cờ, chuẩn bị các nghi thức trang trọng.

Sự kiện - Lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh 2/9 (Hình 6).

Chiến sỹ đội Hồng kỳ ôm cờ Tổ quốc khi lá cờ dần được kéo lên trong nền nhạc Quốc ca.

Sự kiện - Lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh 2/9 (Hình 7).
Sự kiện - Lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh 2/9 (Hình 8).

Đúng 6h, khi Quốc ca vang lên, một chiến sỹ ôm quốc kỳ làm động tác tung cờ khi lá cờ dần được kéo lên đỉnh cột.

Sự kiện - Lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh 2/9 (Hình 9).

Đội tiêu binh nghiêm trang chào cờ khi quốc kỳ được kéo lên trong nền nhạc của bài Quốc ca.

Sự kiện - Lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh 2/9 (Hình 10).

Sự kiện - Lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh 2/9 (Hình 11).

Sự kiện - Lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh 2/9 (Hình 12).

Đội tiêu binh bồng súng đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện - Lễ thượng cờ mừng ngày Quốc khánh 2/9 (Hình 13).

Phía bên ngoài Quảng trường Ba Đình, rất nhiều người dân tập trung để được xem nghi lễ thượng cờ trang nghiêm mừng Quốc khánh 2/9.