Long An: Tổng rà soát, kiểm tra về PCCC và CNCH trên địa bàn

Ngọc Bảo
Tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH phải được kiến nghị và bắt buộc khắc phục theo hướng “rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền”.

Công an tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với công an các đơn vị, địa phương để quán triệt, triển khai Kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trên toàn tỉnh.

Trước đó, ngày 12/10, Công an tỉnh này ban hành Kế hoạch số 653/KH-CAT-PC07 về tổng rà soát, kiểm tra về PCCC và CNCH đối với địa bàn, cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Sự kiện - Long An: Tổng rà soát, kiểm tra về PCCC và CNCH trên địa bànPhó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị nghiệp vụ và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra quyết liệt, toàn diện đối với 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.

Nội dung kế hoạch gồm 3 phần: công tác chỉ đạo, tham mưu, đề xuất xây dựng, triển khai Kế hoạch, chế độ thông tin, báo cáo; một số nội dung cần lưu ý trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra; công tác xử lý vi phạm hành chính về PCCC và CNCH, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Công an các địa phương cần quyết liệt trong chỉ đạo, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của công an tỉnh.

Theo đó, Trưởng Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an tỉnh nếu trên địa bàn có tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC và CNCH, chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn hoạt động, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT hoặc không đủ điều kiện nhưng vẫn được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Bắt buộc các cơ sở phải khắc phục tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH theo quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC tương ứng với thời điểm cơ sở đi vào hoạt động, kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về PCCC và CNCH, có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động.

Đồng thời, hoàn thành hồ sơ quản lý cơ sở, phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ quan công an theo quy định (rà soát, kiểm tra đến đâu, hoàn thiện đến đó); đảm bảo công tác quản lý, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH được thực hiện đúng quy định, kiên quyết không để “sót, lọt”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác này.

Đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, yêu cầu công an các đơn vị nghiệp vụ và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra quyết liệt, toàn diện đối với 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.

Tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH phải được kiến nghị và bắt buộc khắc phục theo hướng “rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền”.

Sau kiểm tra phải tổ chức giám sát chặt chẽ, kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về PCCC và CNCH, có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động trên địa bàn.

Việc xử phạt các hành vi vi phạm về PCCC phải được thực hiện triệt để, tuyệt đối không được bỏ qua lỗi vi phạm hoặc chuyển lỗi nặng thành lỗi nhẹ.

Rà soát, kiểm tra kết hợp tuyên tuyền nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ và rà soát đến đâu hoàn thiện phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đến đấy để đảm bảo chủ động khi có cháy, nổ xảy ra.