Năm học mới, học sinh, sinh viên đóng BHYT như thế nào?

Admin

Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT; học sinh, sinh viên đóng 70%.

Nhằm giúp học sinh, sinh viên (HSSV) được thụ hưởng đầy đủ quyền được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất trong năm học mới 2020-2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) đã đưa ra mục tiêu 100% HSSV trên cả nước đều được tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Chưa tăng mức đóng BHYT

Tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV vào tháng 6, các đại biểu Quốc hội đã đồng ý chưa thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7.

Cụ thể, mức lương cơ sở vẫn áp dụng theo quy định hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng theo Nghị định số 38/2019.

Như vậy, mức đóng BHYT HSSV cho năm học 2020-2021 tính trên mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng cũng không tăng. Theo quy định của Luật BHYT, mức đóng BHYT hằng tháng của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, HSSV đóng 70% còn lại.

Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT; học sinh, sinh viên đóng 70%. (Ảnh: minh họa)

Theo đó, HSSV có thể lựa chọn một trong các phương thức đóng BHYT như sau: Thứ nhất, đóng BHYT cho ba tháng với mức đóng là 201.150 đồng, HSSV được Nhà nước hỗ trợ 60.345 đồng, chỉ phải đóng 140.805 đồng.

Thứ hai, đóng BHYT cho sáu tháng với mức đóng là 402.300 đồng, HSSV được Nhà nước hỗ trợ 120.690 đồng, chỉ phải đóng 281.610 đồng.

Thứ ba, đóng BHYT cho chín tháng với mức đóng là 603.450 đồng, HSSV được Nhà nước hỗ trợ 181.035 đồng, chỉ phải đóng 422.415 đồng.

Thứ tư, đóng BHYT cho 12 tháng. Mức đóng là 804.600 đồng, HSSV được Nhà nước hỗ trợ 241.380 đồng, chỉ phải đóng 563.220 đồng.

Để triển khai tốt chính sách BHYT HSSV, các địa phương trên cả nước cần tập trung tuyên truyền ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT nói chung và BHYT HSSV nói riêng. Trong đó, chú trọng lợi ích của HSSV khi tham gia BHYT.

Đảm bảo đạt 100% HSSV tham gia BHYT

Theo BHXH Việt Nam, ngày 19-8 đã ban hành công văn chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức, thực hiện chế độ BHYT cho HSSV năm học 2020-2021. Trong đó, công tác BHYT cho HSSV năm học 2020-2021 phải đảm bảo đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

Cụ thể, ngành BHXH sẽ tham mưu với các cấp lãnh đạo thành ủy, tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành… thực hiện chính sách BHXH, BHYT ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021 trên địa bàn.