Nhận nuôi con nuôi có được hưởng chế độ thai sản?

Tôi là làm việc tại công ty A tháng 03/2018 và tháng 04/2018 tôi bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội. Tháng 09/2018 tôi bị tai nạn giao thông nên phải điều trị tại bệnh viện 03 tháng, tại thời gian điều trị này tôi được hưởng trợ cấp ốm đau. Tháng 03/2019 tôi muốn nhận cháu B (3 tháng tuổi) làm con nuôi. Vậy khi nhận B làm con nuôi tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

(Người hỏi: Phương Thúy, Thái Nguyên)

Trả lời:

Cảm ơn Quý độc giả đã gửi câu hỏi đến Tòa soạn Phụ nữ & Pháp luật. Đối với các yêu cầu tư vấn của Quý độc giả, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, chúng tôi có một số trao đổi như sau:

Căn cứ theo điểm d Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản thì

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

….

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 6 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định về mức hưởng chế độ ốm đau thì

“4. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, để được hưởng chế độ thai sản thì Chị phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi Chị nhận con nuôi. Nhưng Chị đã nghỉ ốm đau 03 tháng từ tháng 09/2018 đến tháng 12/2018, trong thời gian nghỉ ốm đau thì không tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Do đó tính tới thời điểm Chị nhận nuôi con nuôi thì Chị vẫn chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Tư vấn bởi Ngọc Anh – Công ty Luật FDVN

Hải Sơn