Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng

Admin
Để chào mừng Đại hội XIII của Đảng, trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” đã khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng
Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” đã khai mạc tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trưng bày do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 2).
Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu được lựa chọn, trưng bày giới thiệu 3 nội dung: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; từ Đại hội đến Đại hội.

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 3).
Tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu gồm: Báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; phù hiệu, huy hiệu của các đại biểu dự Đại hội Đảng, tranh cổ động các kỳ Đại hội; tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội...; những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư...

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 4).

 

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 5).
Chân dung Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ.

 

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 6).
Điều lệ Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1941.

 

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 7).
Tranh cổ động chào mừng Đại hội Đảng qua các thời kỳ.

 

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 8).
Tác phẩm Đường Kách Mệnh.

 

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 9).
Thảm len "Đời đời biết ơn Đảng" chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

 

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 10).
Phù hiệu trang trí Quốc huy Mông Cổ và Việt Nam, đây là tặng phẩm của Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Mông Cổ tặng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng.

 

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 11).
Đũa nhạc trưởng được Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, bắt nhịp bản "Kết đoàn" trong buổi dạ hội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng do Đoàn Thanh niên Lao động tổ chức.

 

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 12).
Sách Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc, xuất bản tại Pari (Pháp).

 

Chính sách - Nhìn lại hiện vật, tài liệu về 12 kỳ Đại hội của Đảng (Hình 13).
Thông qua trưng bày, Ban tổ chức mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển. 
Trưng bày mở cửa đến hết tháng 5/2021.