Nông trại nuôi ốc sên làm mỹ phẩm tại Italy

Chủ nông trại Simone sáng chế ra cỗ máy tách dịch nhầy ốc sên làm mỹ phẩm, mà không cần giết chết chúng.

HẠ VŨ