Ô tô, xe máy không tham gia bảo hiểm bắt buộc có được đền bù sau tai nạn?

Ô tô, xe máy không tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới vẫn được hỗ trợ, đền bù trong một số trường hợp.

Khoản 1 Điều 27 Nghị định 03/2021/NĐ-CP đã quy định việc chi hỗ trợ nhân đạo; chi đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ… của quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Cụ thể, quỹ bảo hiểm xe cơ giới được sử dụng để chi hỗ trợ nhân đạo trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, không xác định được xe gây tai nạn.

Thứ hai, xe không tham gia bảo hiểm.

Thứ ba, các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Điều 13 Nghị định này như lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá tuổi điều khiển xe; lái xe không có bằng lái… (trừ hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc của người bị thiệt hại).

Mức chi cho trường hợp trên là 30% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với trường hợp tử vong và 10% mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định/1 người/1 vụ đối với các trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu.

Sau khi doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện tạm ứng bồi thường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định này, Ban điều hành Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hoàn trả số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường trong trường hợp tai nạn được xác định thuộc loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hoặc khoản tiền tạm ứng bồi thường vượt mức bồi thường bảo hiểm theo quy định trong trường hợp tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại.

Như vậy, ô tô, xe máy không tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới vẫn được Quỹ bảo hiểm xe cơ giới hỗ trợ, đền bù trong một số trường hợp.

Tăng mức bồi thường bảo hiểm

Theo quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC thì mức bảo hiểm tối đa là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BTC, mức trách nhiệm bảo hiểm với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

Đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh; xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự gây ra là 50 triệu đồng/vụ. Trường hợp do xe ô tô, máy kéo… gây ra mức bồi thường là 100 triệu đồng/vụ.