Phương Oanh: "Năm đầu về nhà chồng, Oanh không có cảm giác làm dâu"

Tết đầu làm dâu, Phương Oanh chia sẻ cô may mắn có mối quan hệ như là như con gái với mẹ chồng nên không áp lực.

NHÓM PV