STC hoàn thành kế hoạch 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt

Mới đây, CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: STC) đã công bố báo cáo tài chính năm 2023. Trước đó, công ty cũng đã chốt ngày chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%.

Suýt soát hoàn thành kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính 2023, STC ghi nhận doanh thu thuần 503,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán gần như đi ngang so với năm 2022 nên lợi nhuận gộp thu về 93,9 tỷ đồng (cùng kỳ 111,4 tỷ đồng).

Trong năm, công ty ghi nhận lãi tiền gửi, lãi tạm ứng theo hợp đồng hơn 1 tỷ đồng, do đó doanh thu từ hoạt động tài chính tăng từ 737,5 triệu đồng lên 1,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm khoảng hơn 7 tỷ đồng, về mức 39,9 tỷ đồng và hơn 39 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh thu về gần 16 tỷ đồng.

Kết quả, STC báo lãi trước thuế 17,7 tỷ đồng, lãi sau thuế 15,4 tỷ đồng (năm trước lãi 17,1 tỷ đồng).

 
2-1709283364.png Kết quả kinh doanh của STC trong 4 năm gần nhất.

Với kết quả này, công ty đã vượt mục tiêu doanh thu 5% và suýt soát hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%

Trước đó, STC đã thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông nhận nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 14% (sở hữu 1 cp được nhận 1,400 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/03, ngày thanh toán dự kiến 05/04/2024.

Như vậy, đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp STC giữ nguyên nguyên tỷ lệ cổ tức 14%/năm - hoàn thành kế hoạch đề ra. Trước đây, công ty cũng có chuỗi 7 năm liên tiếp trả cổ tức đều đặn 13%/năm (2013-2019).

Về tình hình hoạt động, ngày 11/04 tới, STC dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại trụ sở chính số 223 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP.HCM, theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2024.

Kết phiên giao dịch ngày 29/2, giá cổ phiếu STC ở mức 20.500 đồng/cp.

Được biết, CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: STC) được thành lập từ năm 1982, hoạt động trong lĩnh vực in và phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo, sản xuất và kinh doanh các thiết bị trường học.