Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho phóng viên

Việc đẩy mạnh thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo…

Ngày 21/7, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên báo, đài Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ TT&TT) cho biết, mục tiêu chung là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử; các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội.

Từ đó, góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và các chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Cùng với đó, giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam; tăng cường đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế chính trị- xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, còn có mục tiêu đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội của đời sống nhân dân. Góp phần đưa thông tin, hình ảnh về Việt Nam và dân tộc Việt Nam đến cộng đồng thế giới.

Sự kiện - Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho phóng viên

Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho các phóng viên, biên tập viên báo, đài Trung ương và địa phương.

"Thông qua Hội nghị sẽ giúp mỗi người có thêm những thông tin, kiến thức về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Để từ đó, mỗi chúng ta thêm yêu quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc, mong muốn được góp phần sức lực nhỏ bé của mình để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Hải nói.

Tại hội nghị, ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc đã trình bày về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc Việt Nam; ông Lê Trung Kiên, Phó Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) chia sẻ thông tin về chính sách pháp luật và kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về tôn giáo.