Thu hồi, tiêu hủy 7 mỹ phẩm của công ty CP Thị trường quốc tế Việt Nam

Vừa qua, cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy 7 sản phẩm mỹ phẩm của công ty CP Thị trường quốc tế Việt Nam, do các sản phẩm mỹ phẩm này có thành phần công thức ghi trên nhãn không đúng với phiếu công bố sản phẩm.

Cụ thể, cục Quản lý Dược thông tin, các sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi bao gồm: Label.M Cool Blonde Shampoo, Label.M Colour Stay Conditioner, Label.M Dry Shampoo, Framesi Professional Activator Integrated System 20 Vol. 6% Hair Balanced Oxidising Emulsion, Framesi Professional Activator Integrated System 30 Vol. 9% Hair Balanced Oxidising Emulsion, Framesi Professional Activator Integrated System 40 Vol.12% Hair Balanced Oxidising Emulsion, Framesi Morphosis Hair Treatment Line Scalp Exfoliate. 

Cục Quản lý Dược đề nghị đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng 07 sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Tiến hành thu hồi và tiêu hủy 07 sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty Cổ phần Thị trường Quốc tế Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 07 sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định. Đồng thời, gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy 07 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/01/2024.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Thành phố Hà Nội giám sát công ty thực hiện thu hồi 07 sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên, phối hợp với Cục Quản lý Dược tiến hành xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

T.T