Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Công an được phân công là thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với Tp.Đà Nẵng và Hưng Yên về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới ký Quyết định số 613 về việc phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Cụ thể, Thủ tướng phân công ông Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an là Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với 2 địa phương (Tp.Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên) về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính… và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn.

Tiêu điểm - Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Quyết định số 613 nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Chính phủ được giao chủ trì làm việc với địa phương thực hiện theo Điều 3, Quyết định số 435 ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 9/7/2024.

Trước đó, vào ngày 6/6, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công với Thượng tướng Lương Tam Quang, với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết tán thành.

Nguyễn Thu Huyền/Người đưa tin