Thử việc có được tính vào tổng thời gian hưởng trợ cấp thôi việc?

Admin
Theo quy định mới, từ ngày 8/02/2021, thời gian thử việc vào tổng thời gian làm việc thực tế của người lao động để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Ngày 14/12, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP, những hướng dẫn về điều kiện lao động và quan hệ lao động trong Bộ luật Lao động năm 2019 với nhiều quy định mới đổi khiến người lao động quan tâm

Theo đó, so với khoản 5 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP, Điều 8 Nghị định 145 đã bổ sung thời gian thử việc vào tổng thời gian làm việc thực tế của người lao động để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Thử việc được tính vào tổng thời gian tính trợ cấp thôi việc. Ảnh minh họa

Các khoản thời gian khác được tính vào tổng thời gian làm việc thực tế của người lao động theo quy định mới tại Nghị định 145/2020, bao gồm:

- Thời gian người lao động đã trực tiếp làm việc (quy định cũ nêu thời gian này thực hiện theo hợp đồng lao động);

- Thời gian ngừng việc không do lỗi của người lao động (quy định cũ gồm cả thời gian nghỉ việc không do lỗi của người lao động);

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động (quy định cũ nêu nghỉ để hoạt động công đoàn);

- Thời gian được người sử dụng lao động cử đi học;

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản;

- Thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương;

- Thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân được người sử dụng lao động trả lương;

- Thời gian nghỉ hằng tuần, nghỉ việc hưởng nguyên lương;

- Thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Nghị định 145/2020 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 8/02/2021.

Tào Đạt