Thưởng Tết 2021: Đà Nẵng chi cao nhất là 127 triệu đồng

Admin
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng vừa công bố số liệu khảo sát về mức lương, tiền thưởng Tết dương lịch và Tết nguyên đán 2021 tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Về thưởng Tết Dương lịch, đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ: tiền thưởng cao nhất là 27 triệu đồng, thấp nhất là 300 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 2,6 triệu đồng và bình quân người lao động là 2,5 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước: Tiền thưởng cao nhất là 26,6 triệu đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 6,6 triệu đồng và bình quân người lao động là 4 triệu đồng.

Hình minh họa.

Đối với các doanh nghiệp dân doanh: tiền thưởng cao nhất là 30 triệu đồng, thấp nhất là 100 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 1,9 triệu đồng và bình quân người lao động là 1,3 triệu đồng.

Đối với các doanh nghiệp FDI: tiền thưởng cao nhất là 83,4 triệu đồng, thấp nhất là 200 nghìn đồng, bình quân người quản lý là 21,8 triệu đồng và bình quân người lao động là 10,2 triệu đồng.

Về thưởng Tết Nguyên đán 2021, đối với các công ty TNHH MTV do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất là 42 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng.

Với các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước mức thưởng cao nhất là 63,5 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng. Đối với các doanh nghiệp dân doanh mức thưởng cao nhất là 75 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng.

Trong khi đó, với nhóm doanh nghiệp FDI mức thưởng cao nhất là 127 triệu đồng, thấp nhất là 358 nghìn đồng.