Trang Đời sống & Pháp luật đổi tên miền thành https://doisongphapluat.com.vn/

PV
Trang điện tử Đời sống & Pháp luật đổi tên miền website từ địa chỉ https://doisongphapluat.com sang https://doisongphapluat.com.vn/.

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin trong giai đoạn mới và đáp ứng xu hướng của thế hệ độc giả hiện nay, Ban Biên tập Tạp chí Đời sống & Pháp luật quyết định đổi tên miền website từ địa chỉ https://doisongphapluat.com sang https://doisongphapluat.com.vn/.

Việc thay đổi tên miền đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của tạp chí Đời sống & Pháp luật để tiếp tục thực hiện tốt hơn sứ mệnh phụng sự bạn đọc trong suốt 23 năm qua.

Trang Đời sống & Pháp luật đổi tên miền thành https://doisongphapluat.com.vn/ - 1

 

Tạp chí Đời sống & Pháp luật sẽ tiếp tục có những thay đổi quan trọng về công nghệ, khác biệt về nội dung và hình thức thể hiện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của độc giả trong và ngoài nước.

Tạp chí Đời sống & Pháp luật mong muốn tiếp tục nhận được sự đánh giá, sẻ chia, đồng hành của độc giả để nỗ lực cống hiến, làm tốt hơn vai trò nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

BAN BIÊN TẬP

PV