Trình tự sử dụng bộ trang phục phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch Covid-19

Vũ Hạnh

Phương tiện phòng hộ cá nhân đóng vai trò thiết yếu trong việc giúp nhân viên y tế bảo vệ mình khỏi virus Sars-Cov-2 khi tiếp xúc gần với người bệnh.

1. Trình tự mang bộ trang phục phòng hộ cá nhân

phuong tien phong ho

Trước khi mang phương tiện phòng hộ cá nhân cần kiểm tra số lượng, loại, kích cỡ phù hợp với người mang; kiểm tra chất lượng (đúng tiêu chuẩn quy định, không rách, thủng, hết hạn,...), sau đó lần lượt tiến hành các bước:

Bước 1: Vệ sinh tay.

Bước 2: Đi bao giầy.

Bước 3: Mặc áo choàng chống dịch hoặc bộ quần áo rời hoặc liền (mang tạp dề nếu có chỉ định).

Bước 4: Vệ sinh tay.

Bước 5: Mang khẩu trang (khẩu trang y tế, hoặc N95).

Bước 6: Mang kính bảo hộ(đối với loại có gọng cài tai) nếu sửdụng kính.

Bước 7: Đội mũ trùm kín tóc, đầu, tai, dây đeo khẩu trang.

Bước 8: Mang tấm che mặt (nếu sửdụng tấm che mặt thay kính) hoặc kính bảo hộ (nếu là loại dây đeo ngoài mũ).

Bước 9: Mang găng theo chỉ định.

2. Trình tự tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân

Đối với áo choàng y tế

phuong tien phong ho 1

Bước 1: Tháo găng. Khi tháo cuộn mặt trong găng ra ngoài, bỏ vào thùng đựng chất thải.

Bước 2: Vệ sinh tay.

Bước 3: Tháo dây buộc/khuy cài và tháo bỏáo choàng, cuộn lại sao cho mặt trong của áo choàng lộn ra ngoài và bỏvào thùng chất thải.

Bước 4 : Vệ sinh tay.

Bước 5: Tháo bỏ bao giầy, lộn mặt trong ra ngoài và bỏ vào thùng chất.

Bước 6: Vệ sinh tay.

Bước 7: Tháo tấm che mặt hoặc kính bảo hộ (nếu sửdụng loại có dây đeo ngoài mũ trùm đầu).

Bước 8: Vệ sinh tay.

Bước 9: Tháo bỏ mũ trùm bằng cách luồn tay vào mặt trong mũ.

Bước 10: Tháo kính bảo hộ (cầm gọng kính phần gọng/dây đeo bên trong mũ).

Bước 11: Tháo khẩu trang (cầm vào phần dây đeo phía sau đầu hoặc sau tai).

Bước 12: Vệ sinh tay

Đối với loại bộ rời

Bước 1: Tháo găng, khi tháo cuộn mặt trong găng ra ngoài, bỏ vào thùng đựng chất thải. (Nếu có mang tạp dề, phải vệ sinh tay mới tháo tạp dề, cởi dây dưới trước, dây trên sau, cuộn ngược mặt trong của tạp dềra ngoài, bỏvào thùng chất thải).

Bước 2: Vệ sinh tay.

Bước 3: Tháo bỏ áo choàng, cuộn mặt trong của áo choàng ra ngoài và bỏ thùng đựng chất thải.

Bước 4: Vệ sinh tay.

Bước 5: Tháo bỏ quần và bao giầy cùng lúc, trong quá trình cởi bỏ luôn cuốn mặt trong của quần ra ngoài, kết thúc bỏ vào thùng chất thải.

Bước 6: Vệ sinh tay.

Bước 7: Tháo tấm che mặt (nếu có) hoặc kính (loại dây đeo).

Bước 8: Vệ sinh tay.

Bước 9: Tháo bỏ mũ trùm bằng cách luồn tay vào mặt trong mũ.

Bước 10: Tháo kính (loại gọng cài trong mũ).

Bước 11: Tháo khẩu trang (cầm vào phần dây đeo phía sau đầu hoặc sau tai).

Bước 12: Vệ sinh tay.

Đối với loại bộ liền

phuong tien phong ho 2

Bước 1: Tháo găng. Khi tháo cuộn mặt trong găng ra ngoài, bỏvào thùng đựng chất thải (nếu có mang tạp dề, phải vệ sinh tay mới tháo tạp dề, cởi dây dưới trước, dây trên sau, cuộn ngược mặt trong của tạp dềra ngoài, bỏvào thùng chất thải).

Bước 2: Vệ sinh tay.

Bước 3: Tháo kính bảo hộ (loại dây đeo ngoài mũ) hoặc tấm che mặt.

Bước 4: Vệ sinh tay.

Bước 5: Tháo bỏ mũ, áo, quần, tháo kính (loại gọng cài trong mũ). Khi tháo để mặt trong của trang phục lộn ra ngoài và loại bỏ vào thùng gom chất thải.

Bước 6: Vệ sinh tay.

Bước 7: Tháo bao giầy, lộn mặt trong ra ngoài và bỏ vào thùng chất thải.

Bước 8: Vệ sinh tay.

Bước 9: Tháo khẩu trang (cầm vào phần dây đeo phía sau đầu hoặc sau tai).

Bước 10: Vệ sinh tay.

Lưu ý khi tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân

- Các phương tiện phòng hộ cá nhân được tháo bỏ tại phòng đệm và cho ngay vào thùng chất thải lây nhiễm sau khi tháo bỏ. Luôn vệsinh tay khi tháo bỏ từng phương tiện phòng hộ cá nhân.

- Khu vực mặc và tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân phải là hai khu vực riêng biệt.

- Bộ quần áo mặc trong trang phục phòng hộ cá nhân được thay và giặt tập trung sau mỗi ca làm việc.

3. Một số lưu ý khi sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân

- Phương tiện phòng hộ cá nhân chỉ hiệu quả khi áp dụng cùng với những biện pháp phòng ngừa lây nhiễm và kiểm soát nhiễm khuẩn khác.

- Luôn có sẵn phương tiện phòng hộ cá nhân và được bảo quản đúng quy định. Có kiểm tra số lượng hằng ngày để bảo đảm không thiếu phương tiện phòng hộ cá nhân ngay cả trong tình huống khẩn cấp.

- Nhân viên y tế phải được đào tạo kỹ về sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trước khi làm việc. Nội dung đào tạo bao gồm cả mang và tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân.

- Lựa chọn đúng chủng loại phương tiện phòng hộ cá nhân theo từng tình huống công việc, kích cỡ phù hợp với người sử dụng.

- Tuân thủ tuyệt đối quy trình mang và tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân.

- Tuyệt đối không mặc bộ trang phục phòng hộ cá nhân trong ngủ, nghỉ, sinh hoạt, ăn uống.

- Tuyệt đối không phun hóa chất khử khuẩn lên bề mặt trang phục phòng hộ cá nhân trong bất kỳ tình huống nào và không tái sử dụng trang phục phòng hộ cá nhân.

- Không mặc bộ trang phục phòng hộ cá nhân cho người bệnh, người nhà người bệnh trong bất kỳ tình huống nào.

- Phương tiện phòng hộ cá nhân sau sử dụng là chất thải lây nhiễm, phải được thu gom và xử lý như chất thải lây nhiễm.

- Bộ trang phục phòng hộ cá nhân dạng liền hoặc rời hoặc áo choàng chống dịch chỉ sử dụng một lần, thải bỏ ngay khi không còn làm việc hoặc đi ra khỏi khu vực có nguy cơ lây nhiễm. Khu vực mang và tháo bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân là riêng biệt. Xử lý tập trung bộquần áo mặc trong bộ trang phục phòng hộ cá nhân.

Linh Chi - Người Đưa Tin