Từ 11/11, chi phí kinh doanh xăng dầu sẽ tăng thêm 160-660 đồng/lít

Lê Vân
Chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam sẽ tăng thêm 290-560 đồng với xăng và 160-660 đồng với mỗi lít dầu. Chi phí này dùng để tính giá cơ sở xăng dầu.

Trong văn bản gửi Bộ Công Thương ngày 8/11, Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu để tính giá cơ sở xăng dầu.

Theo đó, trên cơ sở kiến nghị của Bộ Công Thương, kết quả tổng hợp báo cáo chi phí kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thông báo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam với xăng nền để phối trộn.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng lên 640 đồng/lít; xăng RON95 tăng lên 1.280 đồng/lít; dầu diesel 0,05S là 730 đồng/lít; dầu hỏa là 1.740 đồng/lít; dầu mazut là 180cst 3,5S là 1.200 đồng/kg.

Các mức tăng này từ 5 - 83%, tương ứng với 60 - 660 đồng/lít, kg, so với mức giá hiện hành. Ngoài ra, dầu hỏa có mức tăng cao nhất lên 1.740 đồng/lít và dầu madut 180cst 3,5S lên mức 1.350 đồng/kg.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu áp dụng từ kỳ công bố giá cơ sở xăng dầu ngày 11/11.

Với tính toán trên, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam tăng thêm 290 đồng/lít với xăng nền pha chế xăng E5 và tăng 560 đồng/lít với RON95, tăng 160 đồng/lít với dầu diesel 0,05S.

Ngoài ra, qua tổng hợp thông tin và số liệu của các thương nhân đầu mối xăng dầu báo cáo, Bộ Tài chính thấy rằng: Đối với Premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng, các khoản chi phí này theo báo cáo không phát sinh đột biến như khoản chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam.

Tài chính - Ngân hàng - Từ 11/11, chi phí kinh doanh xăng dầu sẽ tăng thêm 160-660 đồng/lít

Biểu giá chi phí xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam.

Mặt khác, các khoản chi phí mới được điều chỉnh tăng ngày 7/10/2022 và sẽ được tiếp tục rà soát, đánh giá theo định kỳ vào cuối năm 2022, thông báo áp dụng vào ngày 10/1/2023.

Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi rà soát căn cứ trên báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và công bố điều chỉnh vào ngày 10/1/2023 theo đúng quy định tại Nghị định số 95 và Thông tư số 104.

Để đánh giá biến động tại thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính cũng đã đề nghị các thương nhân báo cáo tình hình thực hiện.

Theo đó, kết quả tổng hợp báo cáo của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối cho thấy trong số 28 đơn vị gửi báo cáo, chỉ có 2 đơn vị báo cáo số liệu tăng chi phí kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu);

capture-1667952525.PNG
 

2 đơn vị báo cáo chi phí tăng nhưng do sản lượng tăng nên chi phí bình quân trên sản lượng giảm là Tổng Công ty Dầu Việt Nam giảm 6 đồng/lít, Công ty Anh Phát giảm khoảng 136 đồng/lít).

Tiếp theo đó, 3 đơn vị báo cáo không có biến động bất thường (Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.HCM, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam S.W.P) và 21 đơn vị còn lại không có số liệu cụ thể về chi phí kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.

Trên thực tế, do tính chất của khoản chi phí này phụ thuộc vào khâu tổ chức vận hành của cả hệ thống, từ công ty mẹ đến các đơn vị trực thuộc và một số tác động từ chính sách (lương, tiền thuê đất, tỉ giá,... ) nên Bộ Tài chính cho rằng, phải sau khi năm tài chính kết thúc mới phản ánh được đầy đủ và mới có đủ cơ sở để rà soát, đánh giá diễn biến.

Do vậy, thời gian tới, sau khi nhận được báo cáo kiểm toán chuyên đề về chi phí kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp theo dõi, nắm bắt cập nhật các số liệu, diễn biến để rà soát và công bố vào kỳ tiếp theo theo đúng quy định.