Từ 1/7, những trường hợp nào phải đổi căn cước, cần nắm rõ để không bị phạt?

Theo quy định của Luật Căn cước, từ ngày 1/7/2024, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước.

Theo quy định của Luật Căn cước, từ ngày 1/7/2024, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước.

Những trường hợp nào phải đổi thẻ căn cước từ 1/7

Theo quy định tại luật Căn cước, kể từ 1/7/2024, cơ quan chức năng sẽ bắt đầu cấp thẻ căn cước. Một số trường hợp bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước, gồm:

- Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

- Thẻ CCCD gắn chip hết hạn sau ngày 1/7 (thời hạn in trên mặt trước, góc dưới cùng bên trái của thẻ), thì phải đổi sang thẻ căn cước.

- Luật Căn cước quy định các loại chứng minh nhân dân sẽ có giá trị đến hết ngày 31/12/2024. Sau thời điểm này, người dân bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước.

Tình huống pháp luật - Từ 1/7, những trường hợp nào phải đổi căn cước, cần nắm rõ để không bị phạt? Mẫu thẻ căn cước mới đề xuất (bên trên) và thẻ căn cước hiện tại.

Ngoài ra, người dân có thể làm thủ tục cấp thẻ căn cước (theo nhu cầu) trong một số trường hợp sau:

- Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi, thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước lần đầu, thông qua người đại diện. Đây là quy định mới tại luật Căn cước so với luật CCCD, nhằm mở rộng đối tượng được cấp thẻ căn cước.

- Công dân đã có thẻ CCCD gắn chip nhưng muốn đổi sang thẻ căn cước.

- Công dân có thay đổi thông tin về nhân thân, thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính, khi số định danh cá nhân được xác lập lại....

Cũng theo khoản 2 Điều 24 Luật Căn cước quy định, các trường hợp cấp lại thẻ căn cước bao gồm: Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được, trừ trường hợp quy định tại Điều 21 của Luật này; Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

XEM THÊM: Thẻ CCCD đổi tên thành thẻ căn cước, người dân có phải làm lại căn cước mới?

Không đổi sang thẻ Căn cước, bị phạt ra sao?

Không đi đổi sang thẻ Căn cước trong trường hợp phải đổi lại, cấp lại tức là không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Theo đó, hành vi này sẽ bị phạt bằng một trong các mức sau đây:

Phạt cảnh cáo

Phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Do đó, để không bị phạt thì khi thuộc trường hợp phải đổi thì công dân cần đi thực hiện ngay thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước.