Tự doanh khởi sắc, Chứng khoán Rồng Việt báo lãi quý IV tăng 12 lần

Hoạt động đầu tư tự doanh đã tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của Chứng khoán Rồng Việt với khoản lãi từ các cổ phiếu DBC, ACB, VNM.

Sự phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam đã tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - HoSE: VDS) trong quý IV/2023, đặc biệt là hoạt động đầu tư tự doanh.

Theo đó, tổng doanh thu hoạt động trong quý IV của công ty đạt 180 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu môi giới giảm 28% xuống 58 tỷ đồng, lãi từ cho vay và phải thu cũng giảm nhẹ xuống 89 tỷ.

Ngược lại, khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) ghi nhận 29 tỷ đồng, tăng 40%.

Trong kỳ, công ty chi ra 78 tỷ đồng chi phí hoạt động, giảm tới 59%. Nguyên nhân nhờ khoản hoàn nhập gần 39 tỷ đồng từ chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư FVTPL đã trích lập.

Kết quả, Chứng khoán Rồng Việt báo lãi sau thuế đạt 74 tỷ, tăng 12 lần so với con số 6 tỷ đồng ở quý IV/2022.

TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu hoạt động của công ty đạt 752 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế và sau thuế lần lượt ở mức 409 tỷ đồng và 327 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 98,6 tỷ đồng.

So với kế hoạch đem về 890 tỷ đồng doanh thu và 270,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Chứng khoán Rồng Việt đã đạt 84% mục tiêu doanh thu và vượt 51% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra trước đó.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Chứng khoán Rồng Việt ở mức 5.289,7 tỷ đồng, tăng 25% so với hồi đầu năm. Trong đó, cho vay ký quỹ (margin) ở mức 2.246,8 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu kỳ.

Về hoạt động tự doanh, đến cuối năm 2023, danh mục FVTPL của công ty có giá trị gốc 1.034 tỷ đồng, giảm 26% so với thời điểm đầu năm. Giá trị thị trường ghi nhận ở mức 1.061 tỷ đồng. Như vậy, công ty đang lãi ở danh mục này 27 tỷ đồng.

Chi tiết về danh mục FVTPL, trong năm 2023, công ty mua thêm 48,6 tỷ đồng VNM và 40,2 tỷ đồng KDC. Trái chiều, công ty thực hiện bán toàn bộ 35,2 tỷ đồng cổ phiếu GEX; 34,1 tỷ đồng cổ phiếu MBB; và 21,5 tỷ đồng cổ phiếu BSR.

Công ty cũng giảm tỉ trọng đối với cổ phiếu DBC từ 213 tỷ đồng xuống còn 141,8 tỷ đồng; mã CTG từ 93,5 tỷ đồng xuống 49,7 tỷ đồng; mã ACB giảm từ 78,5 tỷ đồng xuống hơn 71 tỷ đồng; QNS giảm từ 168,7 tỷ đồng xuống hơn 33 tỷ đồng.

Trong đó, các cổ phiếu DBC, ACB, VNM đang có lãi; còn CTG và KDC lỗ gần 5 tỷ đồng. Khoản đầu tư vào trái phiếu của công ty cũng giảm 30,3% xuống còn 496,1 tỷ đồng.

Thời điểm 31/12/2023, danh mục AFS của công ty có giá trị gốc 200,8 tỷ đồng, giá thị trường 211 tỷ đồng. Tương ứng, VDSC đang lãi danh mục này 10,1 tỷ đồng.