Văn phòng đăng ký đất cấp huyện “om” hơn 4000 sổ đỏ của dân 10 năm

Thanh tra tỉnh Quảng Bình phát hiện 4.082 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân bị giữ lại nhiều năm tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lệ Thủy.

Ngày 28/6, Thanh tra tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Như Tha, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lệ Thủy và viên chức liên quan thuộc đơn vị này.

Trước đó, qua công tác thanh tra của Thanh tra tỉnh đã phát hiện 4.082 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân đã bị giữ lại nhiều năm tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lệ Thủy.

Dân sinh - Văn phòng đăng ký đất cấp huyện “om” hơn 4000 sổ đỏ của dân 10 năm

Người dân đến làm thủ tục tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lệ Thủy (Ảnh Bùi Thành).

Số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nói trên (bao gồm cả đất ở và đất lúa) được cấp đổi theo Dự án Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính đã được hoàn thiện vào năm 2013 và 2014. Tuy nhiên đến nay, số GCNQSDĐ này vẫn chưa được trao cho người dân của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện mà đang lưu trữ và theo dõi phát tiếp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lệ Thủy.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lệ Thủy cho rằng sở dĩ xảy ra việc trên là do đơn vị này đang lưu trữ và theo dõi.

Ông Nguyễn Như Tha, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lệ Thủy, cho biết, việc hơn 4.000 sổ đỏ của người dân được giữ gần 10 năm tại đơn vị này có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có việc nhân lực của đơn vị hạn chế, không thể bố trí đủ để đi phát hết cho người dân. Đồng thời khẳng định, đơn vị không có động cơ gì khác.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Bình, việc làm này của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lệ Thủy đã vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 98, Luật Đất đai 2013 và gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai; ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi tham gia các quan hệ về lĩnh vực đất đai.

Trước vi phạm này, Thanh tra tỉnh đã đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lệ Thủy và viên chức có liên quan thuộc đơn vị này. Đồng thời buộc thực hiện đúng quy định tại khoản 3, Điều 98, Luật Đất đai 2013 để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

PV