Vướng lùm xùm về thuế, Thuduc House báo lãi đột biến nhờ thoái vốn

Vũ Hạnh
Do hoạt động tài chính đột biến, Thuduc House lãi ròng gần 140 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn lỗ gần 20 tỷ đồng
null
 

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, MCK: TDH) vừa công bố BCTC quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 119 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính đột biến lên hơn 216 tỷ đồng, giúp công ty báo lãi ròng hơn 140 tỷ đồng, cao gấp hơn 12 lần so với quý II/2020.

Giải trình về vấn đề này, Thuduc House cho biết kết quả chủ yếu nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh khi hoàn tất thanh lý các khoản đầu tư tại Công ty Song Hỷ Quốc tế, Công ty Đầu tư Khoáng sản Vico Quảng Trị.

Ngoài ra, Thuduc House cũng nhận cổ tức và lợi nhuận được chia cao hơn từ Công ty Bách Phú Thịnh và Công ty Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 439 tỷ đồng. Trong năm 2020, Thuduc House dính dáng đến lùm xùm truy thu thuế với giá trị 400 tỷ đồng, điều này khiến công ty phải trích dự phòng đột biến và dẫn đến lỗ ròng sau kiểm toán 363 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ khoản lãi đột biến nói trên, Thuduc House đã xoá sạch lỗ luỹ kế.

Dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Thuduc House lại âm tới hơn 577 tỷ đồng, yếu hơn so với cùng kỳ chỉ âm hơn 115 tỷ đồng.

Trong năm 2021, doanh nghiệp có kế hoạch doanh thu 1.715 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 275 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa năm đầu 2021, công ty đã thực hiện được lần lượt gần 26% và 66% kế hoạch năm.

Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của Thuduc House là 4.317 tỷ đồng, giảm 23% so với ngày đầu năm chủ yếu do hàng tồn kho và các khoản phải thu dài hạn giảm.

Bạch Hiền (t/h) - Người Đưa Tin Pháp Luật